"ours" - Svensk översättning

EN

"ours" på svenska

EN

ours {pronomen}

volume_up
ours (även: our)
Commissioner, do not destroy cultural symbols in a world such as ours.
Förstör inte de kulturella symbolerna i en värld som vår.
This European Union of ours has 500 million people, and it needs reforms.
Vår europeiska union har 500 miljoner invånare, och den är i behov av reformer.
Ours is not a religious battle and much less a return to sterile nationalism.
Vår kamp är inte av religiöst slag och än mindre en återgång till improduktiv nationalism.
ours
Their nuclear power stations deserve safety levels which are equivalent to ours.
Deras kraftverk fordrar en lika hög säkerhetsnivå som våra.
In fact many of Russia's goals are the same as ours in the Treaty of Lisbon.
Många av Rysslands mål är faktiskt samma som våra mål i Lissabonfördraget.
We can only require that their measures have an equivalent effect to ours.
Vi kan bara kräva att deras åtgärder har en motsvarande effekt som våra.
ours
I hope the Commissioner can comment on this suggestion of ours.
Jag hoppas att kommissionsledamoten kan kommentera detta vårt förslag.
It is becoming ever more clear to us that this Europe of ours needs real alternatives.
Det blir allt tydligare att detta vårt Europa behöver verkliga alternativ.
What is actually lacking in this Europe of ours are enthusiasm and self-confidence.
Det som faktiskt saknas i vårt Europa är entusiasm och självförtroende.

Användningsexempel för "ours" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishTell me...... why should we ride to the aid of those who did not come to ours?
Säg mig...... varför ska vi hjälpa dom som inte kom när vi behövde hjälp?
EnglishWe've been kicking other people's asses for so long, it's time we got ours kicked.
Vi har bankat skiten ur andra så länge att det är dags att vi åker dit.
EnglishThis too is important so that citizens can see how this Europe of ours is organised.
Detta är viktigt också för att medborgarna skall kunna se hur detta Europa är uppbyggt.
EnglishThat is all well and good, but this expectation of ours is hardly new.
Det är ju gott och väl, men det är ju knappast någon nyhet att vi förväntar oss detta.
EnglishThis is a blatantly typical example of how this Europe of ours does not yet fit together.
Det är ett typiskt exempel på att Europa fortfarande inte är enhetligt.
EnglishWe hope that the Commission will take these comments of ours on board.
Vi hoppas att kommissionen kommer att ta hänsyn till dessa anmärkningar.
EnglishThis comfortable situation of ours, however, should not breed complacency.
Men denna för oss så goda situation bör inte göra oss självbelåtna.
EnglishAnd yet, Commissioner, ours was a voice crying in the wilderness.
Och ändå, herr kommissionär, var unionens agerande en ropandes röst i öknen.
EnglishTheir objective, like ours, is to create a knowledge-based society.
Målet för dem, liksom för oss, är att skapa ett kunskapsbaserat samhälle.
EnglishWe need a great deal of passion, both on your part and on ours, in order to make a breakthrough.
Det kommer att behövas mycket av den varan för er och oss för att komma ännu längre.
EnglishThe present joint resolution fulfils this fondest wish of ours.
Den föreliggande gemensamma resolutionen tillmötesgår denna innerliga önskan.
EnglishIf the decision had been ours, many parts of it would have been different.
Om vi hade fått bestämma hade många delar sett annorlunda ut.
EnglishWe live like savage invaders of the earth and not as if these resources were ours forever.'
Vi lever som vilda ockupanter av jorden och inte som om dessa resurser tillhörde oss för alltid."
EnglishSo, Commissioner, I would like to alert you to a third concern of ours.
Herr kommissionsledamot, jag vill därför uppmärksamma dig på en tredje fråga som vi finner oroande.
EnglishThus, the fight against poverty really has to be a major concern of ours.
Därför måste vi verkligen prioritera fattigdomsbekämpning.
EnglishThe states in eastern Europe basically have an easier task than ours.
Länderna i Östeuropa har i grund och botten det lättare än vi.
EnglishHowever, we have no intention of letting them deprive us of this wonderful tradition of ours.
Men vi har inte för avsikt att låta dem ta ifrån oss denna tradition som är så värdefull för oss.
EnglishJoy, I think, is what Europe needs; the further progress of this Europe of ours must be a pleasure.
Jag tror att glädje är det som EU behöver. EU:s fortsatta utveckling måste innebära glädje.
EnglishWe live like savage invaders of the earth and not as if these resources were ours forever
Vi lever som vilda ockupanter av jorden och inte som om dessa resurser tillhörde oss för alltid. "
EnglishThe United States is, of course, a transatlantic partner of ours.
Förenta staterna är, förstås, en transatlantisk partner till oss.