"our way of" - Svensk översättning

EN

"our way of" på svenska

Se exempelmeningar för "our way of" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "our way of" på svenska

squirrel substantiv
Swedish
our pronomen
Swedish
way substantiv
of preposition

Användningsexempel för "our way of" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishSo is that possible, to change our way of being, to transform one's mind?
Är det möjligt, att ändra vårt sätt att vara, att förändra vårt sätt att tänka?
EnglishIf we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.
Om vi vill åstadkomma en förändring måste vi ändra våra vanor och anpassa vår livsstil.
EnglishMadam President, our way of life is having an ever-greater impact on the environment.
Vi måste se till att försiktighetsprincipen blir gällande, inte minst av budgetskäl.
EnglishThe obstacles put in our way by Parliament itself are quite appalling.
Det parlamentet bygger upp i form av hinder för sig själv är helt fruktansvärt.
EnglishThe main problem in protecting groundwater is, however, our way of thinking.
Huvudproblemet med skyddet för grundvattnet är dock vårt sätt att tänka.
EnglishThere are our new neighbours, whom we shall have to bring into our way of making Europe.
Vi har våra nya grannar, som vi måste få med oss när vi bygger upp Europa.
EnglishIt is there that I have greater confidence in our ability to get our way.
Jag har större tilltro till våra möjligheter att driva igenom vår vilja på det området.
EnglishWe want to do things our way but we want to engage with you and we need help.
Vi vill göra det på vårt sätt, men vi vill göra det i kontakt med er, och vi behöver hjälp.
EnglishWith energy security, we are talking about the security of our economies and our way of life.
Energisäkerheten är en fråga om vår ekonomiska säkerhet och vårt levnadssätt.
EnglishAll these things will also help us grow our way out of deficit and debt.
Allt detta kommer även att hjälpa oss att växa för att ta oss ur underskott och skulder.
English   Madam President, our way of life is having an ever-greater impact on the environment.
   – Fru talman! Vårt sätt att leva har allt större inverkan på miljön.
English. ~~~ There are nine billion humans coming our way.
Och jag är också lite nervös för det här Vi är snart nio miljarder människor på jorden.
EnglishI've established outposts with food and supplies... that will support us on our way.
Jag har upprättat grupperingar med mat och förnödenheter... som kommer hjälpa oss under vägen.
EnglishIt is a day that will influence our way of living and thinking, what we do and what we do not do.
Den kommer att påverka vårt sätt att leva och tänka, vad vi gör och inte gör.
EnglishIf this wish list is fulfilled, I think we will be well on our way of achieving our goal.
Om denna önskelista uppfylls tror jag att vi kommer att vara på god väg att uppnå vårt mål.
EnglishThis fund should also be used, really used, for emergencies which we know are heading our way.
En fond som vi sedan kan använda, verkligen använda, för behov som vi vet skall komma.
EnglishIt is because we have gone out of our way to make it hard for them.
Det beror på att vi har gjort vårt bästa för att göra det svårt för dem.
EnglishI fear we are on our way to creating a new fudge by having even further grey areas.
Jag är rädd för att vi är på väg att skapa ett nytt fuskverk genom att inrätta ännu fler gråzoner.
EnglishI agree that we have all got to pay our way for enlargement.
Jag håller med om att vi alla måste göra rätt för oss och betala för utvidgningen.
EnglishWe will not let legal hair-splitting about immunity get in our way.
Vi kan låta oss hindras av juridiska hårklyverier kring immuniteter, men det gör vi inte.

Lär dig andra ord

English
  • our way of

Ta en titt på bab.las engelsk-svenska lexikon.