"our way" - Svensk översättning

EN

"our way" på svenska

Se exempelmeningar för "our way" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "our way" på svenska

squirrel substantiv
Swedish
our pronomen
Swedish
way substantiv

Användningsexempel för "our way" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI come from a country in which we have opened up passenger traffic in our own way.
Jag kommer från ett land där vi har öppnat passagerartrafiken på vårt eget sätt.
EnglishA measured policy is, in our opinion, the best way to achieve these objectives.
En övervägd politik är det lämpligaste sättet att uppnå de mål vi eftersträvar.
EnglishWe have come quite a long way in our EU institutions when it comes to transparency.
Vi har kommit en ganska lång väg i våra EU-institutioner när det gäller öppenhet.
EnglishWe can prosper in the age of globalisation, but we will want to do it our own way.
Vi kan lyckas i globaliseringens era, men vi vill göra det på vårt eget sätt.
EnglishIn that way, our efforts will be along the same lines, rather than overlap.
Den tredje uppgiften gäller vårt behov av att reformera Washingtonsamförståndet.
EnglishAnd the European Council meeting tomorrow marks the start of our search for the way out.
Europeiska rådets möte i morgon markerar början på vårt sökande efter en väg ut.
EnglishAll we have to do is to get our egos out of the way, get our egotism out of the way.
Det enda vi måste göra är att få våra egon ur vägen, få vår egoism ur vägen.
EnglishSo is that possible, to change our way of being, to transform one's mind?
Är det möjligt, att ändra vårt sätt att vara, att förändra vårt sätt att tänka?
EnglishIf we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.
Om vi vill åstadkomma en förändring måste vi ändra våra vanor och anpassa vår livsstil.
EnglishIt is not enough that our experts know their way through the technical jungle.
Det räcker inte att våra experter kan hitta rätt i den tekniska djungeln.
EnglishMadam President, our way of life is having an ever-greater impact on the environment.
Vi måste se till att försiktighetsprincipen blir gällande, inte minst av budgetskäl.
EnglishBut these were votes to reject not a text, but the way our Union operates.
Men dessa röster förkastade inte en text, utan de avvisade unionens sätt att fungera.
EnglishI am very pleased that the rapporteur has sought to act on our report in this way.
Jag är mycket glad över att föredraganden på detta sätt har velat hörsamma vårt yttrande.
EnglishThe obstacles put in our way by Parliament itself are quite appalling.
Det parlamentet bygger upp i form av hinder för sig själv är helt fruktansvärt.
EnglishThis should clearly urge us to be cautious in the way our interventions are formulated.
Detta borde helt klart få oss att vara försiktiga i hur vi utformar våra ingripanden.
EnglishI would like to respond briefly to Mr Perry’s comments on the way our accounts are kept.
Jag vill kort svara på Roy Perrys yttrande om hur vi sköter vår redovisning.
EnglishThe main problem in protecting groundwater is, however, our way of thinking.
Huvudproblemet med skyddet för grundvattnet är dock vårt sätt att tänka.
EnglishWe are way behind our American and Asian partners in these two areas.
På dessa två områden ligger vi långt efter våra amerikanska och asiatiska partner.
EnglishThese issues touch the lives of our citizens in a way that other issues never could.
Dessa frågor berör våra medborgares liv på ett sätt som andra frågor aldrig skulle kunna.
EnglishThere are our new neighbours, whom we shall have to bring into our way of making Europe.
Vi har våra nya grannar, som vi måste få med oss när vi bygger upp Europa.

Lär dig andra ord

English
  • our way

Sök efter fler ord i det svensk-engelska lexikonet.