"our vision" - Svensk översättning

EN

"our vision" på svenska

Se exempelmeningar för "our vision" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "our vision" på svenska

squirrel substantiv
Swedish
our pronomen
Swedish
vision substantiv

Användningsexempel för "our vision" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis destiny is for our common good, and it is the vision of our founding fathers.
Detta öde är för vårt gemensamma bästa och den vision som våra grundare hade.
EnglishI want to underline the importance of social inclusion in our vision for Europe 2020.
Jag vill understryka vikten av social integrering i vår vision för Europa 2020.
EnglishThis is our vision of the form the Commission's legislative programme should take.
Detta är vår vision om hur kommissionens lagstiftningsprogram bör utformas.
EnglishI would like to expand our vision slightly and look to the future, not just the past.
Jag skulle vilja vidga vår utblick lite grand och se framåt, inte bara bakåt.
EnglishIs it not America that distorts our vision of what is happening in the Middle East?
Är det inte Förenta staterna som snedvrider vår syn på vad som händer i Mellanöstern?
EnglishOur vision is one of free European people in a democratic and diverse Europe.
Vår vision är fria europeiska folk i demokratiernas och mångfaldens Europa.
EnglishThis is a public health goal that underpins our vision for the pharmaceuticals sector.
Detta är ett mål för folkhälsan som stärker vår vision för läkemedelssektorn.
EnglishThis is the essence of our vision of an inclusive information society.
Detta är kärnan i vår vision om ett informationssamhälle som är öppet för alla.
EnglishOur vision is still a vision of Europe; make it a reality, and we will be by your side.
Vår vision är fortfarande en vision om Europa. Förverkliga den, och vi är på er sida.
EnglishThis way of thinking is fundamentally different from our own vision of a European Community.
Denna tankegång skiljer sig radikalt från vår vision av en europeisk gemenskap.
EnglishLet us abandon our all too abstract vision of the individualistic consumer.
Låt oss överge en alltför abstrakt syn på konsumenten som individualist.
EnglishWhat is the long-term vision for our European space policy, and for what ends does it exist?
Vilken är långtidsvisionen för vår europeiska rymdpolitik och vad syftar den till?
EnglishThe third element of our vision is improving democratic governance.
Den tredje delen i vår vision är att förbättra det demokratiska styrelsesättet.
EnglishOur vision of the future must be of a complete Europe - and that includes Turkey.
Ett helt Europa måste vara vår framtidsvision - också med Turkiet.
EnglishIt is imperative not to allow this frustration to cloud our vision.
Det är av yttersta vikt att inte låta denna frustration skymma sikten för oss.
EnglishOur vision of Algeria is necessarily part of a long term perspective.
Vår vision om Algeriet ingår med nödvändighet i ett långsiktigt perspektiv.
EnglishWe have a huge part of our brain dedicated to vision -- bigger than dedicated to anything else.
Mer än någonting annat. ~~~ Vi håller på med synen mer per dag än någonting annat.
EnglishWhile that is also the dominant vision in the Commission communication, it is not our vision.
Det är även den dominerande visionen i kommissionens meddelande, men inte vår vision.
EnglishWe need a new vision for our farmers which is forward-looking and geared towards future needs.
Vi behöver en ny vision åt våra lantbrukare, inriktad på framtiden och kommande krav.
EnglishWe hold the future of our citizens very dear when it comes to our vision for the future.
När det gäller vår vision för framtiden är vi mycket angelägna om våra medborgares framtid.

Lär dig andra ord

English
  • our vision

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.