"on the right hand side" - Svensk översättning

EN

"on the right hand side" på svenska

Se exempelmeningar för "on the right hand side" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "on the right hand side" på svenska

on adjektiv
on adverb
on preposition
the artikel
Swedish
right substantiv
Swedish
right adjektiv
right adverb
to right verb
hand substantiv
to hand verb
side substantiv
Swedish
side adjektiv
Swedish

Användningsexempel för "on the right hand side" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd on the right-hand side, we show the same data, but here with daily incidence.
Och på den högra sidan visar vi samma data, men här den dagliga incidensen.
EnglishOn the right-hand side, [0,0] input is a 1 output, which goes up.
På högra sidan, [0,0] inmatat ger 1 i resultat, vilket betyder uppåt.
EnglishIt is now only a matter of time until such a paper dictates that the British will drive on the right hand side!
Det är nu bara en tidsfråga innan man i en sådan handling kommenderar britterna att införa högertrafik!
EnglishThe person you see on the right hand side is Paul DeLong-Minutu.
Personen till höger är Paul DeLong-Minutu.
EnglishI would simply like to ask you to look at the right-hand side of the House as well when requests to speak are being made.
Jag vill bara be att man emellanåt även tittar åt höger sida i parlamentet när någon begär ordet.
EnglishIn the world I describe to you, we have to be right over here at the right-hand side at six grams of carbon.
I den värld jag beskriver för er, är vi tvungna att vara här borta, på den högra sidan, runt sex gram koldioxid.
English. ~~~ And then, six months later on the right-hand side you see this reengineered urethra.
Vi använde biomaterial i mitten, och ett halvår senare, på höger sida, ser ni detta ombyggda urinrör.
EnglishOn the right hand side, gravity holds sway.
På höger sida dominerar gravitationen.
EnglishI am certain that the right-hand side of the Chamber too will appreciate that this would be very unfortunate for the European economy.
Jag är säker på att också de konservativa i parlamentet anser att det skulle vara mycket olyckligt för den europeiska ekonomin.
EnglishMr President, I do not understand the reaction from our esteemed colleagues on my right-hand side in this hemicycle on the choice of subjects that we are debating today.
(EN) Herr talman! Jag förstår inte reaktionen från våra kolleger på min högra sida här i kammaren när det gäller valet av de frågor som vi debatterar här i dag.

Lär dig andra ord

English
  • on the right hand side

Mer i det engelsk-svenska lexikonet.