"oh you" - Svensk översättning

EN

"oh you" på svenska

Se exempelmeningar för "oh you" för att hitta översättningar enligt kontext.

Liknande översättningar för "oh you" på svenska

to oh verb
oh interjektion
Swedish
you pronomen

Användningsexempel för "oh you" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishAnd they love to tell you, "Oh, it's about 10 percent," proudly.
Och jag älskar fråga företag, "Vet du marknadsandelen är för ditt nya företag?"
EnglishYou know, you look around, you go, "Oh, that team's going to win."
(skratt) Man ser sig omkring och säger "åh, det där laget kommer vinna."
EnglishBut then I stopped, because I figured, "Oh, you know, I made it.
Men sedan slutade jag, för jag antog, "Ni vet, jag klarade det.
EnglishOh, so what you're telling me is that you're a friend of Fat Charlie's?
Så du säger att...... du är en vän till Fat Charlie?
EnglishOh course, you might think, what's left without bolitics, sex and religion, how can you make people laugh?
Vad finns då kvar- -utan politik, sex och preligion, att skratta åt?
EnglishOh alex, you know we'll try to contribute what we can to make it easier.
Alex, vi försöker alla dra vårt strå till stacken.
EnglishOh, you can search far and wide You can drink the whole town dry
Du kan söka i öst och väst, Du kan drick hela staden tom,
EnglishOh, yeah, yeah, yeah, you see, we're not moose, either.
Ja, ja, du förstår, vi är egentligen inte älgar vi heller.
EnglishOh, if you were old and ugly, maybe then she could help you.
Om ni var ful och gammal, då kunde hon hjälpa er.
EnglishOh, my God, you must have been the butt of every joke.
Det måste ha varit skitmånga skämt på din bekostnad.
EnglishOh, I know you love him, but you know... sometimes it takes more than love... to sustain a marriage.
Jag vet att du älskar honom men du vet... ibland krävs det mer mer än kärlek... för att ett äktenskap ska fungera.
EnglishOK, oh, OK -- you have a 10-digit calculator, sir, as well?
OK - du har också en tiosiffrig miniräknare?
EnglishOh, you better keep this in a safe place, young man.
Den här måste du ha på ett säkert ställe, unge man.
EnglishOh, you think because of what I said about the manure?
Du tror att det var för det som jag sa om gödsel?
EnglishOh, Stephano, you have a wonderful gift for storytelling.
Stephano, du berättar så underbara historier.
EnglishHe took a look and said, "Oh, you're tying them wrong."
Han tog en titt och sade: "Du knyter dem fel."
EnglishYou promise so much, yet you deliver... oh, nothing.
EnglishOh, Tino, thank you for letting me come in here.
Tino tack för att du lät mig komma in.
English(Laughter) Oh, you've heard of that.
(Skratt) Åh, ni har hört talas om det. ~~~ Okej.
EnglishOh I see, you have put your jacket on.
Jaså på det viset, ni har tagit på er kavajen.

Lär dig andra ord

English
  • oh you

Fler översättningar i det tysk-svenska lexikonet.