"obstacle" - Svensk översättning

EN

"obstacle" på svenska

volume_up
obstacle {substantiv}
SV

EN obstacle
volume_up
{substantiv}

obstacle (även: arrest, bar, barrier, block)
volume_up
hinder {neut.}
This is a prerequisite for the industry, not an obstacle that has to be overcome.
Detta är en förutsättning för näringen, inte ett hinder som måste övervinnas.
It represents an obstacle to effective implementation of Community programmes.
De utgör ett hinder för ett effektivt genomförande av gemenskapsprogrammen.
There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
Det finns inga hinder, åtminstone inte för ECB: s del, för att göra detta arbete.

Synonymer (engelska) till "obstacle":

obstacle

Användningsexempel för "obstacle" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe timidity and shyness of this Parliament before the Council is a huge obstacle.
Den blyghet och försagdhet som parlamentet visar inför rådet är ett stort hinder.
EnglishThere is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
Det finns inga hinder, åtminstone inte för ECB:s del, för att göra detta arbete.
EnglishAny restrictive set of rules is a superfluous bureaucratic obstacle, in our eyes.
Varje regel av inskränkande natur är i våra ögon en överflödig byråkratisk hämsko.
EnglishThe infrastructure bottlenecks at the borders represent another serious obstacle.
Flaskhalsarna i infrastrukturen vid gränserna är ett annat allvarligt hinder.
EnglishThe major obstacle to an agreement in Copenhagen is the question of funding.
Det stora hindret för en överenskommelse i Köpenhamn är frågan om finansiering.
EnglishCorruption is the single biggest obstacle to the delivery of aid to the poor.
Korruption är det enskilt största hindret för att få fram bistånd till de fattiga.
EnglishI believe that the economic crisis is not an obstacle to the Copenhagen compromise.
Jag tror inte att den ekonomiska krisen är ett hinder för en kompromiss i Köpenhamn.
EnglishIt represents an obstacle to effective implementation of Community programmes.
De utgör ett hinder för ett effektivt genomförande av gemenskapsprogrammen.
EnglishThat was paradoxical because the issue had been seen as perhaps an obstacle to growth.
Det var paradoxalt eftersom frågan har setts som ett eventuellt tillväxthinder.
EnglishI would also like to thank all those who helped to remove this obstacle.
Jag vill också tacka alla som hjälpt till att undanröja de hinder som förekommit!
EnglishThe Community Customs Code will not be an obstacle to greater competitiveness.
Gemenskapens tullkodex kommer inte att förhindra en ökad konkurrenskraft.
EnglishFirstly, we consider that the practical difficulties pose an obstacle in themselves.
Dels menar vi att de praktiska svårigheterna torde vara ett hinder i sig.
EnglishThe first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
Det första hindret är den konstant negativa attityden från USA: s sida.
EnglishIn my view that is the biggest obstacle to accession to the European Union.
Min åsikt är att detta är det största hindret för ett inträde i den Europeiska unionen.
EnglishVisa policy must not become an insurmountable obstacle which obstructs the path to democracy.
Viseringspolitiken får inte bli ett oöverstigligt hinder på vägen mot demokrati.
EnglishThe first obstacle is the persistently hostile attitude of the United States.
Det första hindret är den konstant negativa attityden från USA:s sida.
EnglishThis extension stumbles at the obstacle of the Regulation’s legal basis.
Denna utvidgning stöter på patrull i form av förordningens rättsliga grund.
EnglishThis is the main obstacle to solving internal market problems through SOLVIT.
Detta är det huvudsakliga hindret för att lösa problem på den inre marknaden genom SOLVIT.
EnglishAnd the reform of the institutions: the greatest obstacle to the development of the EU!
Och reformen av institutionerna: det största hindret på vägen mot en utveckling av EU!
EnglishThey are not in themselves an obstacle to the rights of cross-border shoppers.
De utgör inte i sig ett hinder för rättigheterna för de personer som handlar över gränserna.