EN obscurely
volume_up
{adverb}

obscurely
volume_up
okänt {adv.}
obscurely (även: vaguely)
volume_up
oklart {adv.}
obscurely
volume_up
dolt {adv.}
obscurely (även: faintly)
obscurely
obscurely
volume_up
skumt {adv.}
obscurely
This proposal, in fact, refers obscurely to Decision 1999468/EC laying down procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, according to which:
Detta förslag går i själva verket på ett dunkelt sätt tillbaka på ett beslut 1999/468/EG om kommittologi.
obscurely
obscurely
obscurely

Användningsexempel för "obscurely" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThe first few paragraphs, for example, do not make it clear that they apply only to field trials, and other paragraphs too are rather obscurely worded.
Det blir t.ex. i första paragrafen inte tydligt att det här endast handlar om fältprovsfasen. Också i andra paragrafen används något vaga formuleringar.