"o'clock" - Svensk översättning

EN

"o'clock" på svenska

EN o'clock
volume_up
{adverb}

o'clock
volume_up
klockan {adv.} (tidsangivelse)
The deadline for submitting the relevant proposals was ten o'clock yesterday.
Fristen för ingivandet av ändringsförslag var satt till klockan tio i går.
The ban went in place on that Friday at 12 o'clock, Brussels time.
Förbudet trädde i kraft den fredagen klockan 12, Brysseltid.
Obviously 9 o'clock would make it much easier for us.
Naturligtvis skulle klockan 21.00 göra saker och ting mycket enklare för oss.
o'clock
volume_up
kl. {adv.} [förk.] (klockan)
When I came for this debate at 3 o'clock I was told it would be taking place later, towards 5 o'clock.
När jag kom till denna debatt kl. 15.00. sade man att den skulle äga rum kl. 17.00.
It is unthinkable that we should not get to this by 12 o'clock.
Det är otänkbart att vi inte skulle göra detta innan kl.
It is unthinkable that we should not get to this by 12 o'clock.
Det är otänkbart att vi inte skulle göra detta innan kl. 12.

Liknande översättningar för "o'clock" på svenska

o' preposition
Swedish
clock substantiv
to clock verb

Användningsexempel för "o'clock" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishLook at this, is it 5 o' clock in the morning, she hasn't dressed yet
Vi måste upp fem på morgonen och så är hon inte ens klädd.
EnglishIn any case, my services tell me that we can put 9 o'clock if we have amendments by that time.
Hur som helst, mina tjänster säger att kan säga 21.00 om vi har fått in ändringsförslagen till den tiden.
EnglishRequests for split votes must be in by 6 o'clock, but we would accept amendments until 9 o'clock.
Krav på delade omröstningar måste vara inne senast 18.00, men vi kan vänta på ändringsförslagen till 21.00.
EnglishThis is obviously about the Council wanting, come what may, to catch the eight oclock flight back to Austria.
Det är uppenbart att rådet, under alla omständigheter, vill hinna med åttaflyget tillbaka till Österrike.
EnglishThis is obviously about the Council wanting, come what may, to catch the eight oclock flight back to Austria.
Det är uppenbart att rådet, under alla omständigheter, vill hinna med åttaflyget tillbaka till Österrike.
EnglishIt looks like the seven o' clock would get out at 8. 45, 8. 50... or so someone happened to just mention to me in passing.
Sjuföreställningen verkar sluta 20. 45, 20. 50 - - det var vad jag råkade höra när jag gick förbi.
EnglishWilliam, you enter, you detain, you question, but the last thing we need to see is the body of a mutant kid on the six o' clock news.
William, du häktar dem, och frågar ut dem, men det sista vi vill se är kroppen av en mutant unge på sex nyheterna.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, every evening, the 8 o'clock news reminds us of the unspeakable suffering in Haiti.
(FR) Herr talman, mina damer och herrar! Varje kväll i nyhetssändningarna blir vi påminda om det outsägliga lidandet i Haiti.
EnglishAnd on Sunday, June 14th at 2009 -- this was actually about two o'clock in the afternoon in Skowhegan, Maine -- this was my apartment there.
Söndag 14 juni 2009 -- det här var ungefär två på eftermiddagen i Skowhegan, Maine -- det här var min lägenhet där.
EnglishIt is not sarin gas which creates the spectacular death and destruction which the terrorists need for the 6 o'clock news.
Det är inte saringas som orsakar den spektakulära död och förstörelse som krävs för att terroristerna skall uppmärksammas på kvällsnyheterna.
EnglishI had the pleasure of your company last evening at 5 o'clock, when the temperature in your office was 80°F.
Jag hade glädjen att göra er sällskap i går kväll vid femtiden, då det var 48 grader varmt på ert kontor. Hela byggnaden är överhettad.
EnglishOnce, in Ethiopia, at six oclock in the morning, I counted a queue of 150 people; around noon, I saw 1 500 of them in various polling stations.
En gång, vid sextiden på morgonen i Etiopien, räknade jag till 150 människor i en kö; vid tolvtiden såg jag 1 500 personer i olika vallokaler.
EnglishOnce, in Ethiopia, at six oclock in the morning, I counted a queue of 150 people; around noon, I saw 1 500 of them in various polling stations.
En gång, vid sextiden på morgonen i Etiopien, räknade jag till 150 människor i en kö; vid tolvtiden såg jag 1 500 personer i olika vallokaler.
EnglishAt 9 o'clock, Mr Parish told us that there was a wheat shortage, that prices were rocketing and that set-aside needed to be abandoned.
I morse vid niotiden berättade Neil Parish att det råder brist på vete, att priserna skjuter i höjden och att vi är tvungna att slopa uttagen av jordbruksmark.
EnglishI am delighted that we have been given another rare opportunity to discuss this matter in the morning, rather than at 11 o'clock on Tuesday night.
Jag hälsar min ärade kollega kommissionären ansvarig för transport välkommen och gläder mig åt att vi kan diskutera nu på förmiddagen i stället för vid 23-tiden på tisdagkvällen.
EnglishI have been here since 9 o' clock in the morning and I do not think that the Council can be accused of not doing a serious job in answering honourable Members' questions.
Jag har varit här sedan nio i morse och jag tycker inte att rådet kan anklagas för att inte ha gjort ett seriöst arbete för att svara på ledamöternas frågor.
EnglishI have been here since 9 o ' clock in the morning and I do not think that the Council can be accused of not doing a serious job in answering honourable Members ' questions.
Jag har varit här sedan nio i morse och jag tycker inte att rådet kan anklagas för att inte ha gjort ett seriöst arbete för att svara på ledamöternas frågor.

Lär dig andra ord