"o'" - Svensk översättning


Menade du ö, ö-
EN

"o'" på svenska

volume_up
o' {prep.}
SV
SV

"o-" på engelska

EN

EN o'
volume_up
{preposition}

o' (även: by, from, of, off)
volume_up
av {prep.}
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
Parlamentet önskar att USA avstår från avrättningen av O ' Dell - och av alla andra.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
Parlamentet önskar att USA avstår från avrättningen av O'Dell - och av alla andra.
The deadline for submitting the relevant proposals was ten o'clock yesterday.
Fristen för ingivandet av ändringsförslag var satt till klockan tio i går.
o' (även: across, by, for, into)
volume_up
{prep.}
Requests for split votes must be in by 6 o'clock, but we would accept amendments until 9 o'clock.
Krav delade omröstningar måste vara inne senast 18.00, men vi kan vänta ändringsförslagen till 21.00.
Esrange Space Center is located in northern Sweden, 45 km from the town of Kiruna at 67oN, 21oE.
Esrange Space Center ligger i norra Sverige, 45 km från Kiruna 67oN, 21oE.
Mrs O'Toole, in particular, welcomed the emphasis on public relations.
I synnerhet O ' Toole välkomnade betoningen PR.

Användningsexempel för "o'" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

English. – Mr President, the ALDE Group congratulates Mr Ó Neachtain on his report.
   – Herr talman! ALDE-gruppen gratulerar Seán Ó Neachtain för hans betänkande.
English(DE) Mr President, o sonho europeo, the European dream, der Europäische Traum!
(DE) Herr talman! O sonho europeo, den europeiska drömmen, der Europäische Traum!
EnglishMr Ó Neachtain, I send my warm regards to your close friends and constituents.
Herr Ó Neachtain, jag sänder varma hälsningar till era nära vänner och väljare.
EnglishIf he does not wish to reword it, Mr Ó Neachtain has the floor to put his question.
Om ni inte vill formulera om den har Ó Neachtain ordet för att ställa sin fråga.
EnglishI do not know of what horrific crime or crimes Mr O'Dell has been found guilty.
Jag vet inte vilket avskyvärt eller avskyvärda brott O'Dell gjort sig skyldig till.
EnglishIn any event, the Commissioner has said that he will be with us until eight o' clock.
Kommissionären har i alla fall meddelat att han stannar hos oss till kl. 20.00.
EnglishI do not know of what horrific crime or crimes Mr O'Dell has been found guilty.
Jag vet inte vilket avskyvärt eller avskyvärda brott O ' Dell gjort sig skyldig till.
EnglishTullihallitus / Tullstyrelsen National Board of Customs Erottajankatu 2 P.O.
Tullihallitus / Tullstyrelsen National Board of Customs Erottajankatu 2 P.O.
EnglishMr President, let me come back to a point we discussed at nine o'clock this morning.
Herr ordförande! Jag kommer tillbaka till något som vi diskuterade i morse kl. 9.00.
EnglishThat O' Neill, he's got his nose so far up Top's ass, he's gotta be Pinocchio!
O' Neill har näsan sa långt upp i Tops arsle att han måste vara Pinocchio!
EnglishThat is why I will vote against recitals O and R of Mr Musotto's report.
Det är därför som jag kommer att rösta emot skälen O och R i Musottos betänkande.
EnglishMr O'Sullivan is the same and Ms in 't Veld is the same, so you got it.
David O'Sullivan är densamme och Sophia in 't Veld är densamma, så ni fick det.
EnglishWe know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.
Vi vet att planeten nu är 0,6 °C varmare än den var för hundra år sedan.
EnglishInspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.
Inspectie Leefomgeving en Transport Human Environment and Transport Inspectorate P.O.
EnglishWe know that the planet is now 0.6oC warmer today than it was a hundred years ago.
Vi vet att planeten nu är 0,6° C varmare än den var för hundra år sedan.
EnglishI should like to request that we keep to a standard voting time, i.e. eleven o' clock.
Jag vill be er att vi behåller den fasta omröstningstiden, d.v.s. kl. 11.00.
EnglishI agree with what Mr Andersson, Mrs Van Lancker and Mrs O ' Toole said.
Jag vill instämma i vad ledamöterna Andersson, Van Lancker och O ' Toole sade.
EnglishUlkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
Ulkoasiainministeriö/ Utrikesministeriet Ministry for Foreign Affairs P.O.
EnglishNow when they introduced O.C. spray in Queensland, they were really explicit.
När de introducerade pepparspray i Queensland, var de mycket precisa.
EnglishIn any event, the Commissioner has said that he will be with us until eight o ' clock.
Kommissionären har i alla fall meddelat att han stannar hos oss till kl.