"to nourish" - Svensk översättning

EN

"to nourish" på svenska

EN to nourish
volume_up
[nourished|nourished] {verb}

I take note of what he said in relation to us nourishing our children rather than devouring them.
Jag noterar vad han sade om att vi skall nära våra barn i stället för att sluka dem.
This directly funds and nourishes the repressive regime which is murdering indigenous peoples near and across the Thai border as we speak tonight.
Detta finansierar och ger näring direkt till förtryckarregimen, som mördar egna invånare nära och på andra sidan den thailändska gränsen när vi talar här i kväll.
to nourish (även: to batten)
to nourish
We must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Vi måste använda den till att ge näring åt marken, till att frambringa nytt liv.

Användningsexempel för "to nourish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishI believe biologists have taken far too little account of the need to nourish fish stocks.
Jag menar att biologerna har tagit allt för lite hänsyn till att det också skall finnas nog med näring till fiskbestånden.
EnglishWe have no doubt that the crises will continue unless the policies and conditions which nourish them undergo substantive changes.
Jag är övertygad om att kriserna kommer att fortsätta, så länge som den bakomliggande politiken och övriga omständigheter förblir oförändrade.
EnglishIt also requires the international community to commit itself to finding a peaceful solution to the conflicts that nourish and sustain fanaticism.
Det innebär också att hela världssamfundet måste engagera sig för att finna en fredlig lösning på de konflikter som ger näring åt och underhåller fanatismen.
EnglishMy group believes and has stated on many occasions that terrorism is a symptom of problems and that terrorism can only be tackled if the causes which nourish it are eliminated.
Min grupp anser och har vid ett flertal tillfällen konstaterat att terrorism är ett symptom på problem och kan enbart bekämpas genom att eliminera de orsaker som ger näring åt den.
EnglishWhat is precarious about the situation is that, if the country remains isolated, this will nourish extremist opinions and activity, which will sidetrack democratic development.
Det som gör situationen ömtålig är att extremistiska åsikter och aktiviteter kommer att frodas om landet förblir isolerat, vilket kommer att få den demokratiska utvecklingen att spåra ur.
EnglishThere are plenty of stances and affirmations by top officials which nourish a 'climate of suspicion ' vis-à-vis foreigners, especially those asking for asylum or for work.
Det saknas inte beslut och påståenden från högt uppsatta ansvariga personer som ger näring åt ett " misstänksamt klimat " gentemot främlingar, särskilt gentemot dem som begär asyl eller söker arbete.