"nigh" - Svensk översättning

EN

"nigh" på svenska

EN nigh
volume_up
{adjektiv}

nigh (även: close, familiar, near, close one)
volume_up
nära {adj.}
To get unanimity in 25 Member States would be well nigh impossible.
Att uppnå enhällighet bland 25 medlemsstater vore nära nog omöjligt.
My colleague has spoken about the end; the end is nigh.
Mina kolleger har talat om slutet; slutet är nära.
Mr Milinkevich and Mr Viacorka who are present amongst us today believe that the dictator’ s end is nigh.
Aljaksandr Milinkevitj och Vincuk Viacorka som är med oss här i dag menar att slutet för diktatorn är nära.
nigh (även: limited, low, narrow, poor)
volume_up
knapp {adj.}
nigh (även: avaricious, churlish, close, cutting)
volume_up
snål {adj.}

Synonymer (engelska) till "nigh":

nigh

Användningsexempel för "nigh" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll. Läs mer här.

EnglishThis seemingly straightforward desire seems difficult, nigh impossible, to implement.
Denna enkla önskan förefaller ändå svår, eller till och med omöjlig, att genomföra.
EnglishThis text has been lurking the procedural labyrinth for nigh on 5 years.
. (FR) I nästan fem år har den här texten spökat i förfarandenas labyrinter.
EnglishNo doubt in two minutes ' time the room will be nigh on empty.
Utan tvekan kommer kammaren om två minuter att vara så gott som tom.
EnglishBoth you and we knew that you were taking on a well-nigh impossible task.
Både ni och jag vet att uppgiften är nästintill omöjlig.
EnglishNo doubt in two minutes' time the room will be nigh on empty.
Utan tvekan kommer kammaren om två minuter att vara så gott som tom.
EnglishIt will be well-nigh impossible to see the Road Map through without a verification process in place.
Det kommer att bli snudd på omöjligt att genomföra den utan en fungerande utvärderingsprocess.
EnglishIt will be well-nigh impossible to see the Road Map through without a verification process in place.
Det kommer att bli snudd på omöjligt att genomföra den utan en fungerande utvärderingsprocess.
EnglishBut we build and maintain structures that make it well-nigh impossible for youth to have its head.
Men genom de uppbyggda strukturerna gör vi tvärtom allt för att hindra ungdomen från att ta sig in.
EnglishIt would be nigh on impossible to regulate his viewing habits.
Det skulle vara snudd på omöjligt att reglera hans tittande.
EnglishI've heard of one, supposed to be very fast, nigh un-catchable...
Jag har hört om ett otroligt snabbt skepp, ointagligt.
EnglishAnd we can also describe the level of the EU budget as well-nigh historical, that is to say the EU budget share.
Nästan historisk kan man också kalla storleken på den europeiska budgeten, nämligen EU:s budgetkvot.
EnglishHowever, it is surely well-nigh impossible to explain away this particular contradiction to the European public.
Denna motsägelse kan väl knappast förklaras för medborgarna.
EnglishAnd we can also describe the level of the EU budget as well-nigh historical, that is to say the EU budget share.
Nästan historisk kan man också kalla storleken på den europeiska budgeten, nämligen EU: s budgetkvot.
EnglishAfter all, blunt military repression of opposition forces only leads to a nigh hopeless spiral of violence.
Militärt förtryck av motståndskrafterna leder nämligen endast till en i det närmaste utsiktslös spiral av våld.
EnglishAt present, doing so is a nigh impossible task.
I dagsläget är detta nästan en omöjlig uppgift.
EnglishMr President, every day more and more of my constituents find it nigh impossible to make ends meet.
(EN) Herr talman! För varje dag som går finner fler och fler av mina väljare att det är nästan omöjligt att få det att gå ihop.
EnglishMr Gahrton has attempted to unravel the Caucasian knot of conflict, which is a nigh impossible task.
Kollega Gahrton har försökt att ta sig an den i det närmaste omöjliga uppgiften att reda ut det kaukasiska virrvarret av konflikter.
EnglishThey have been starving the Iraqi people for nigh on eight years, and in reality are doing so to preserve their oil interests.
De har svält ut det irakiska folket i nästan åtta år, i verkligheten med syftet att bevara sina oljeintressen.
EnglishCompared to the technology available now, I would describe the tachograph that is still in use today as well-nigh medieval.
Om man tänker på de tekniska möjligheter som finns i dag, kan den färdskrivare som fortfarande används betecknas som uråldrig.
EnglishBut constructing and harmonising a humane and fair asylum and immigration policy seems to be well-nigh impossible.
När det handlar om att bygga upp, att harmonisera en mänsklig och rättvis asyl- och invandringspolitik så verkar det vara nästan omöjligt.