"need guidance" - Svensk översättning

EN

"need guidance" på svenska

need guidance
SV
  • behöver vägledning

Användningsexempel för "need guidance" på engelska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

But it takes months for certain dogs to fit in, and they need guidance.
The big joy is just being with them and helping them whenever they need guidance.
I must convey my admiration for your generosity supporting persons that need guidance on this concept.
I wish to show my affection for your kind-heartedness for persons that need guidance on your question.
Young people need guidance, they need exposure in the formative years to figures in the home and community who will provide strong leadership and guidance.
They need guidance and limits, as well as an understanding of actions and consequences.
Let's face it, we spend alot of money on our games and often need guidance in making the right choices.
I want to voice my admiration for your kindness in support of people who absolutely need guidance on this content.
All of us are deeply affected by the events of our time, and we do need guidance.
Kids need guidance at what to do, and what not to do.

Användningsexempel för "need guidance" på svenska

EnglishThe countries that have to ratify it by referendum particularly need clear guidance.
De länder som måste ratificera genom folkomröstning behöver tydlig vägledning.
EnglishThere is an urgent need for European-level guidance on HIV testing and counselling.
Det finns ett akut behov av riktlinjer på EU-nivå när det gäller hiv-tester och rådgivning.
EnglishBut above all we shall need guidance to provide clarity for patient and practitioner alike.
Men framför allt kommer vi att behöva riktlinjer för att förtydliga för både patienter och läkare.
EnglishIn relation to paragraph 5, I need guidance from the Commission.
När det gäller punkt 5 behöver jag vägledning från kommissionen.
EnglishIn relation to paragraph 5, I need guidance from the Commission.
När det gäller punkt 5 behöver jag vägledning från kommissionen.
EnglishThe unemployed really need support, guidance and motivation in order to be reintegrated into employment.
De arbetslösa har behov av stöd, orientering och motivation för att ta plats i yrkeslivet.
EnglishEvery human life must be treasured and when our youths need help or guidance, it should be provided.
Varje människas liv måste värnas och när våra ungdomar behöver hjälp eller vägledning måste de få det.
EnglishThe Member States need guidance, because this matter has been the subject of much debate.
Det är en vägledning som behövs i medlemsländerna, eftersom det har uppstått rätt mycket diskussion om den frågan.
EnglishMember States need and support clear guidance.
Medlemsstaterna behöver och stöder tydlig vägledning.
EnglishIn the deluge of information available we need guidance and signposts, so that anyone can get the answer they require.
Man behöver styrning och vägskyltar i informationsfloden om var och en skall få ett svar på sin egen fråga.
EnglishIn addition to information available on the Internet, we need to provide guidance through traditional channels as well.
Förutom den information som är tillgänglig på internet måste vi också ge vägledning via de traditionella kanalerna.
EnglishYour brothers need your guidance.
EnglishWe need root and branch reform of the Structural Funds and we need clear guidance on what our aims are when spending the money.
Vi behöver en genomgripande reform av strukturfonderna och vi behöver klara riktlinjer för vad som är våra mål när vi använder pengarna.
EnglishThey need clear guidance.
EnglishWhat is more, they need advice and guidance from the authorities in their new countries and in connection with their actual seeking of asylum.
Det finns dessutom användning för råd och vägledning i samband med myndigheterna i det nya landet och i samband med själva asylansökan.
EnglishThey need guidance.
EnglishI need your guidance, as I know it is late procedurally, Mr President, but we need to be sure that what we do and vote on today makes sense and is factually correct.
Jag behöver er vägledning eftersom jag vet att det förfarandemässigt är sent, men vi måste vara säkra på att det vi gör och det vi röstar om i dag är rimligt och sakligt korrekt.
EnglishI need your guidance, as I know it is late procedurally, Mr President, but we need to be sure that what we do and vote on today makes sense and is factually correct.
Jag behöver er vägledning eftersom jag vet att det förfarandemässigt är sent, men vi måste vara säkra på att det vi gör och det vi röstar om i dag är rimligt och sakligt korrekt.
EnglishChildren need guidance and supervision from their parents, but if the latter have less or even no time to spend with their families, this can have negative repercussions on the children's upbringing.
Barn behöver sina föräldrars vägledning och övervakning, men om föräldrarna har lite eller ingen tid att tillbringa med familjen kan detta få negativa effekter på barnens uppfostran.

Liknande översättningar för "need guidance" på svenska

need substantiv
guidance substantiv
vocational guidance substantiv
marriage guidance substantiv
need of taking a leak substantiv
Swedish
occupational guidance substantiv