EN

neck {substantiv}

volume_up
1. allmänt
neck (även: gorge)
He insisted upon placing the rope around her neck himself.
Han insisterade på att själv placera repet runt hennes hals.
Det är den där saken runt din hals.
Pop some bolts on her neck and the villagers'll be chasing her.
Med några skruvar runt halsen kommer byborna jaga henne.
neck
volume_up
hals {utr.} [bild.]
He insisted upon placing the rope around her neck himself.
Han insisterade på att själv placera repet runt hennes hals.
Det är den där saken runt din hals.
Pop some bolts on her neck and the villagers'll be chasing her.
Med några skruvar runt halsen kommer byborna jaga henne.
neck (även: cape, collar, hood)
2. mode & kläder

Användningsexempel för "neck" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishEspecially in the USA, where biotechnology is developing at break-neck speed.
Framför allt i Förenta staterna, där bioteknologin utvecklas i ett blixtsnabbt tempo.
EnglishThere is a general reluctance to stick one’ s neck out for anyone these days.
Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.
EnglishThere is a general reluctance to stick one’s neck out for anyone these days.
Det finns en allmän motvilja bland alla människor mot att sticka ut hakan nu för tiden.
EnglishI wish you luck in Kyoto and I shall be there breathing down your neck!
Jag önskar er lycka till i Kyoto och jag kommer att vara där och noga bevaka vad ni gör.
EnglishI will never forget the picture of two boys who were publicly hung by the neck until they were dead.
Jag kommer aldrig att glömma bilden på två pojkar som hängdes offentligt tills de dog.
EnglishBasically, in our neck of the woods, Russia has the gas.
På det hela taget är det Ryssland som har tillgång till gas i våra trakter.
EnglishIn our neck of the woods there is also a saying that ‘he who pays the fiddler calls the tune’.
I våra trakter finns det också ett ordspråk som lyder ”den som betalar spelmannen anger tonen”.
EnglishOtherwise we shall have a permanent problem here, a permanent pain in the neck for the whole of Europe.
Annars kommer vi att få ett permanent problem här, en permanent plåga för hela Europa.
EnglishIt is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
Det är därför uppfriskande om en regering har mod att bli trendsättare och sticka ut hakan.
EnglishIt is therefore refreshing if a government has the nerve to be a trendsetter and stick its neck out.
Det är väldigt besvärande att behöva ta burkarna tillbaka till just den plats där du köpte dem.
EnglishI should stab you in the neck with this pen, Mr. Pension Taker.
Jag borde sticka den i nacken på dom som tar våra pensioner.
EnglishFourteen months later it is the Community fleet that is getting wet, but the water is up to its neck.
Fjorton månader senare är det gemenskapsflottan som är blöt, men den står i vatten upp till halsen.
EnglishThis is actually the artery that goes from your neck to your brain.
Detta är pulsådern som går från nacken till hjärnan.
EnglishPop some bolts on her neck and the villagers'll be chasing her.
Med några skruvar runt halsen kommer byborna jaga henne.
EnglishHe insisted upon placing the rope around her neck himself.
Han insisterade på att själv placera repet runt hennes hals.
EnglishWhich Member State will be the first to stick its neck out?
Vilken medlemsstat blir den första att sticka ut hakan?
EnglishSlow dancing with a woman without me breathing down your neck.
Att dansa en tryckare utan min andedräkt i örat.
EnglishNow I got a bullet hole in my neck and I'm not whinging am I?
Jag har ett kulhål i halsen och inte grinar jag?
EnglishKim Jahyun's body was found deeply stabbed in the neck
Ja-hyuns kropp hittades med ett djupt sår i nacken.
EnglishAnd I'm up to my neck in anagnorises every single day.
Jag är upp till halsen i anagnorises varenda dag.