"necessary prerequisite" - Svensk översättning

EN

"necessary prerequisite" på svenska

EN

necessary prerequisite {substantiv}

volume_up
1. näringsliv
necessary prerequisite (även: necessary condition)

Användningsexempel för "necessary prerequisite" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishFerry traffic is a necessary prerequisite for cooperation and exchange.
Färjetrafiken utgör en nödvändig förutsättning för samverkan och utbyte.
EnglishIn fact, this is a necessary prerequisite to achieving these objectives in a coherent way.
Det handlar alltså om ett nödvändigt villkor för att nå dessa mål på ett sammanhängande sätt.
EnglishIt is a necessary, albeit insufficient, prerequisite for us to pursue an active foreign and security policy.
Det är en nödvändig, om än otillräcklig, förutsättning för oss om vi ska fortsätta att föra en aktiv utrikes- och säkerhetspolitik.
EnglishThe EU would ideally like to see the accession of a reunited island, but a solution in those terms is not a necessary prerequisite for accession.
EU vill helst att det är en återförenad ö som blir medlem, men detta är inte en nödvändig förutsättning.
EnglishThis is a necessary prerequisite for the third SAVE programme, which has a great deal to offer, being able to achieve the desired effect.
Det är ett nödvändigt villkor för att det tredje Save-programmet, som ger många goda utsikter, kan få önskad effekt.
EnglishEqual opportunities for rural women are a necessary prerequisite if we are to achieve the full potential of rural development measures.
Lika möjligheter för kvinnor på landsbygden är en nödvändig förutsättning för att uppnå en full potential av de vidtagna åtgärderna för landsbygdens utveckling.
EnglishTo conclude, the fight against climate change is also a necessary prerequisite in achieving - or perhaps I should say in bringing closer - the Millennium Development Goals.
Avslutningsvis är kampen mot klimatförändringen också en nödvändig förutsättning för att uppnå - eller jag kanske borde säga komma närmare - millennieutvecklingsmålen.

Liknande översättningar för "necessary prerequisite" på svenska

necessary adjektiv
prerequisite substantiv
prerequisite adjektiv
necessary condition substantiv
Swedish
necessary evil substantiv