"nebulous" - Svensk översättning

EN

"nebulous" på svenska

EN

nebulous {adjektiv}

volume_up
2. astronomi

Användningsexempel för "nebulous" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn a variety of respects, the added value of Community action remains distinctly nebulous.
På diverse punkter framgår inte gemenskapsåtgärdernas förtjänster.
EnglishI would like to thank Professor Cabrol for shedding a little light on this rather nebulous world.
Tack till professor Cabrol för litet ljus i denna glåmiga värld.
EnglishThere are references to a kind of nebulous liberty and liberties that you think are under attack, but you do not give any examples of that.
Man hänvisar till en slags dimmig frihet och till fri- och rättigheter som ni menar är hotade men ni ger inga exempel på det.
EnglishI am convinced that the European Parliament is no place for nebulous political games; therefore, I supported Mr Fazakas' nomination.
Jag är övertygad om att Europaparlamentet inte är platsen för dunkla politiska spel och därför har jag stött Szabolcs Fazakas utnämning.
EnglishThere is, of course, the possibility that some people here might prefer to continue working with nebulous data in order to conceal their country’s true financial position.
Naturligtvis kan det finnas personer som föredrar att fortsätta arbeta med dunkla data för att dölja landets verkliga finansiella situation.
EnglishThe greater our capacity to govern economic migration, which we must do, the more we shall minimise that grey, nebulous layer of illegal immigration.
Ju större kapacitet vi har för att bekämpa ekonomisk invandring, något som vi måste göra, desto mer ska vi minimera detta gråa, oklara skikt av illegal invandring.
EnglishThere is, of course, the possibility that some people here might prefer to continue working with nebulous data in order to conceal their country ’ s true financial position.
Italienarna skulle hur som helst bli förtjusta om denna kunde läggas till i listan över förordningar som har antagits under deras ordförandeskap.
EnglishIt is also unfortunate that the conciliation procedure with the Council entailed negotiations involving millions of euros, at a time when billions had been promised in a nebulous crisis package.
Tyvärr innehöll förlikningen med rådet dessutom förhandlingar som rörde miljontals euro, samtidigt som miljarder euro utlovades i ett gigantiskt krispaket.
EnglishWhat this may mean is that the Commissioner wishes to sacrifice the interests of EU agriculture during the December summit in Hong Kong, in favour of nebulous gains in other fields.
Vad detta kan betyda är att kommissionsledamoten vill offra EU:s jordbruksintressen under toppmötet i Hongkong i december till förmån för oklara fördelar inom andra områden.
EnglishWhat this may mean is that the Commissioner wishes to sacrifice the interests of EU agriculture during the December summit in Hong Kong, in favour of nebulous gains in other fields.
Vad detta kan betyda är att kommissionsledamoten vill offra EU: s jordbruksintressen under toppmötet i Hongkong i december till förmån för oklara fördelar inom andra områden.

Synonymer (engelska) till "nebulous":

nebulous