EN

near {preposition}

volume_up
near (även: beside, off)
Who is near to Me is near to fire... and whoever's far from Me is far from the kingdom.
Den som är nära mig är nära elden... och den som är långt ifrån mig är långt ifrån kungariket.
The integration of the WEU into the EU is not a realistic proposition in the near future.
Integrationen av VEU i EU är inte ett realistiskt förslag inom en nära framtid.
It is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Det är inte bara ryssarna som betraktar dessa länder som ”det nära utlandet”.

Användningsexempel för "near" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is not only the Russians who think of these countries as their 'near abroad'.
Det är inte bara ryssarna som betraktar dessa länder som ”det nära utlandet”.
EnglishThese will undoubtedly have to reckon with requirements to match in the near future.
Dessa måste utan tvivel räkna med krav för att passa in i den närmaste framtiden.
EnglishThis will happen in the near future thanks to a new act which has now been promised.
Det kommer att ske inom en snar framtid genom en ny lag som redan har utlovats.
English If so, will the Commission submit proposals concerning it in the near future?
 Om så är fallet, kommer kommissionen inom kort att utarbeta förslag i detta syfte?
EnglishHowever, there are no signs that this is likely to be achieved in the near future.
Det ser inte ut som om detta skulle kunna uppnås inom den närmaste framtiden.
EnglishAs far as Kohll-Decker is concerned, it applies to all people who live near the border.
Det som gäller för Kohll-Decker, gäller för alla människor som bor nära gränsen.
EnglishWe are somewhere near to getting an agreement on that through Mrs Haug's report.
Vi är i närheten av att få ett avtal om detta tack vare Haugs betänkande.
EnglishTo see 400 000 people once again near starvation, it gets me, it gets everyone.
Därför berör det mig att se 400 000 människor hotas av svältdöden, men det berör alla.
EnglishWould the Commission consider such a recommendation in the very near future?
Överväger kommissionen att göra en sådan rekommendation inom den närmaste framtiden?
EnglishI know that near election time we suffer from election fever and our temperatures go up.
Jag vet att vi så här pass nära valtider drabbas av valfeber och går upp i varv.
EnglishIn my own country we face the proposed plant at Drogenbos near Brussels.
I mitt land konfronteras vi med den planerade ugnen i Drogenbos utanför Bryssel.
EnglishIt has happened in a country near my own, Finland, formerly the Soviet Union.
Det har skett i ett land nära mitt eget, Finland, före detta Sovjetunionen.
EnglishThe parties concerned are expected to reach final agreement on this in the near future.
Detta kommer förmodligen att slutgiltigt klarläggas mellan de berörda parterna.
EnglishThe al-Kurd case in East Jerusalem does not fall anywhere near that category.
Fallet med familjen al-Kurd i östra Jerusalem är inte i närheten av detta.
EnglishI believe that this is a record which will not be matched in the near future.
Jag tror att detta är ett rekord som inte kommer att slås inom den närmaste framtiden.
EnglishThis is an area that I would like to see developed further in the near future.
Det här är ett område där jag skulle vilja se en vidareutveckling inom en snar framtid.
EnglishSolar energy and wind power will be a very marginal energy source in the near future.
Solenergi och vindkraft är mycket marginella energikällor i en nära framtid.
EnglishI hope that the Commission lays down proposals on these matters in the near future.
Jag hoppas att kommissionen med det snaraste lägger fram förslag om dessa.
EnglishThey are rightly worried when a school is situated near a crossroads with heavy traffic.
De är med rätta oroliga när en skola är belägen nära en korsning med tung trafik.
EnglishHe can look forward to further progress in this respect in the near future.
Han kan inom den närmaste tiden se fram emot ytterligare framsteg inom detta område.

"near a garbage" på svenska

volume_up
near a garbage
Swedish
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

"nearby galaxies" på svenska

volume_up
nearby galaxies
Swedish
Mera chevron_right

"nearby gas station" på svenska

volume_up
nearby gas station
Swedish
Mera chevron_right