"Neanderthal" - Svensk översättning

EN

"Neanderthal" på svenska

EN

Neanderthal {substantiv}

volume_up
1. arkeologi
Neanderthal
Then, significantly more often, does a Neanderthal match the European rather than the African.
Då matchar en neandertalare betydligt oftare europén snarare än afrikanen.
Jag säger att du är en Neandertalare.
And the way to ask that question is to look at the Neanderthal that comes from Southern Europe and compare it to genomes of people who live today.
Och sättet att ställa den frågan är av se på de neandertalare som kommer från Sydeuropa och jämföra det med genom från människor som lever idag.

Användningsexempel för "Neanderthal" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThen, significantly more often, does a Neanderthal match the European rather than the African.
Då matchar en neandertalare betydligt oftare europén snarare än afrikanen.
EnglishNot since Neanderthal man, long before Antigone, has the law of burial been violated.
Inte sedan neanderthalarnas tid, långt före Antigone, har begravningsbestämmelser åsidosatts på detta sätt.
EnglishStatistically speaking, there is no difference in how often the Neanderthal matches one African or the other.
Statistiskt sett finns det ingen skillnad i hur ofta neandertalarna matchar en afrikan eller en annan.
EnglishI'm saying you're a Neanderthal.
English(Laughter) 50 billion dollars of it a year, which is enough, at 30 seconds a ringtone, that could stretch from here to Neanderthal times.
(Skratt) 340 miljarder kronor av det per år, vilket räcker, med 30 sekunder per ringsignal, härifrån till neandertalarnas tid.
EnglishThe same is true if we look at a Chinese individual versus an African, the Neanderthal will match the Chinese individual more often.
Det samma är sant om vi se på en kinesisk individ gentemot en afrikan, Neandertalaren kommer att matcha den kinesiska individen oftare.
EnglishAnd the way to ask that question is to look at the Neanderthal that comes from Southern Europe and compare it to genomes of people who live today.
Och sättet att ställa den frågan är av se på de neandertalare som kommer från Sydeuropa och jämföra det med genom från människor som lever idag.
EnglishThere has been global warming since the last glaciations, for example, and, after all, it was not the cars used by Neanderthal Man that caused the previous instances of global warming.
Det har skett en global uppvärmning sedan den senaste istiden till exempel och det var ändå inte neandertalarnas bilar som orsakade de tidigare perioderna av global uppvärmning.

Synonymer (engelska) till "Neanderthal":

Neanderthal