"Nazism" - Svensk översättning

EN

"Nazism" på svenska

volume_up
Nazism {substantiv}
SV
SV

"nazism" på engelska

volume_up
nazism {enb. plur.}
EN
EN

Nazism {substantiv}

volume_up
Nazism
No more Nazism in Europe, no more communism in Europe!
Ingen mer nazism i Europa, ingen mer kommunism i Europa!
Nazism and communism are ideologies that were actually inspired by older ideologies.
Nazism och kommunism är ideologier som i själva verket har inspirerats av äldre ideologier.
Stalinism and Nazism are two sides of the same ideology.
Stalinism och nazism är två sidor av samma ideologi.
SV

nazism {enbart pluralis}

volume_up
nazism
Ingen mer nazism i Europa, ingen mer kommunism i Europa!
No more Nazism in Europe, no more communism in Europe!
Nazism och kommunism är ideologier som i själva verket har inspirerats av äldre ideologier.
Nazism and communism are ideologies that were actually inspired by older ideologies.
Stalinism och nazism är två sidor av samma ideologi.
Stalinism and Nazism are two sides of the same ideology.

Användningsexempel för "Nazism" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishStalinism and Nazism evolved together and divided Europe with an iron curtain.
Stalinismen och nazismen växte fram tillsammans och delade Europa med en järnridå.
EnglishTherefore it was not the case that Nazism was on the Right, and Communism on the Left.
Därför var det inte så att nazismen stod till höger och kommunismen till vänster.
EnglishAustria has the world' s strictest laws against fascism and against nazism.
Österrike har världens strängaste förbudslagar mot fascism, mot nationalsocialism.
EnglishAustria has the world's strictest laws against fascism and against nazism.
Österrike har världens strängaste förbudslagar mot fascism, mot nationalsocialism.
EnglishIn terms of total number of deaths, Stalinism was no less tragic than Nazism.
Om man räknar det totala antalet döda var stalinismen inte mindre tragisk än nazismen.
EnglishThis Parliament has quite rightly spoken out against the horrors of extremism and Nazism.
Parlamentet har helt riktigt uttalat sig emot extremismens och nazismens fasor.
EnglishNazism and communism are ideologies that were actually inspired by older ideologies.
Nazism och kommunism är ideologier som i själva verket har inspirerats av äldre ideologier.
EnglishIn the name of Europe, we must not let the crimes of Nazism or Stalinism be forgotten.
I Europas namn får vi inte låta nazismens eller stalinismens förbrytelser falla i glömska.
English(LT) Mr President, ladies and gentlemen, Nazism and communism are two banks of one river.
(LT) Herr talman, mina damer och herrar! Nazism och kommunism är två sidor av samma mynt.
EnglishIts consequences are comparable with those of fascism and Nazism.
Dess följdverkningar är jämförbara med följdverkningarna efter fascismen och nazismen.
EnglishI refer to the worrying surge of neo-Nazism and fascism in Germany.
Jag talar om det oroande uppsvinget för nynazism och fascism i Tyskland.
EnglishAs my colleagues rightly said, we speak about America's defeat of communism and Nazism.
Som mina kolleger så riktigt påpekade talar vi om Amerikas seger över kommunismen och nazismen.
EnglishIn terms of European history, this naturally applies to Nazism.
Ur europeiskt historieperspektiv gäller detta naturligtvis nazismen.
EnglishWe cannot create a Europe which does not condemn the atrocities perpetrated by Communism and Nazism.
Det kan inte skapas om vi inte fördömer de grymheter kommunismen och nazismen har begått.
EnglishLet us repeat it as many times as it needs, communism was killing before Nazism killed.
Det måste upprepas så många gånger som det är nödvändigt, kommunismen dödade innan nazismen gjorde det.
EnglishThe united Europe is founded on the defeat not just of Nazism but also of Communism.
Det förenade Europa är inte bara grundat på besegrandet av nazismen utan också på besegrandet av kommunismen.
EnglishEvery emergence of neo-Nazism and racism is viewed as a direct threat to the common values of Europe.
All framväxande nynazism och rasism ses som ett direkt hot mot Europas gemensamma värderingar.
EnglishWe understand that, and we recall too the sometimes short and selective memory that he has of Nazism.
Vi inser det och vi kommer även ihåg det dåliga och selektiva minne han ibland visar om nazismen.
EnglishIt was a totalitarian, criminal regime, just like Nazism.
Det var en totalitär, kriminell regim, precis som nazismen.
EnglishThen the Croats, through a particularly militant anti-fascist resistance, freed themselves from Nazism.
Därefter befriade sig kroaterna från nazismen med hjälp av en motståndsrörelse som var mycket militant.

Synonymer (engelska) till "Nazism":

Nazism