"nazis" - Svensk översättning

EN

"nazis" på svenska

volume_up
nazis {substantiv}
volume_up
nazi {substantiv}
SV
volume_up
neo-Nazi {substantiv}
EN

nazis {pluralis}

volume_up
This is exactly what the Nazis did when they on the Treaty of Versailles.
Detta är exakt vad nazisterna gjorde när de inte erkände Versaillesfördraget.
On 23 August 1939 the Nazis and the Bolsheviks carved Europe into two spheres of influence.
Den 23 augusti 1939 delade nazisterna och bolsjevikerna upp Europa i två inflytelsesfärer.
The Soviet communists were, of course, allies of the Nazis for the first 20 months of the War.
Sovjetkommunisterna var givetvis allierade med nazisterna under krigets första 20 månader.

Användningsexempel för "nazis" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn my homeland, we see neo-Nazis trying to buy property almost on a weekly basis.
I mitt hemland ser vi nästan varje vecka hur nynazister försöker köpa fastigheter.
EnglishThis is exactly what the Nazis did when they on the Treaty of Versailles.
Detta är exakt vad nazisterna gjorde när de inte erkände Versaillesfördraget.
EnglishOn 23 August 1939 the Nazis and the Bolsheviks carved Europe into two spheres of influence.
Den 23 augusti 1939 delade nazisterna och bolsjevikerna upp Europa i två inflytelsesfärer.
EnglishHave they ever been accused of murdering women and children or of acting like Nazis?
Har de någonsin blivit anklagade för att mörda kvinnor och barn eller för att agera som nazister?
EnglishIn particular, it is scandalous to compare the League of Polish Families with the German Nazis.
Det är särskilt skandalöst att jämföra det polska famljepartiet med de tyska nazisterna.
EnglishThe Soviet communists were, of course, allies of the Nazis for the first 20 months of the War.
Sovjetkommunisterna var givetvis allierade med nazisterna under krigets första 20 månader.
EnglishThey were not held in 1940 or in 1944, due to the war with the Nazis.
De hölls inte 1940 och 1944 på grund av kriget mot nazisterna.
EnglishAbove all, we are duty bound to remember, honour and pray for the victims murdered by the Nazis.
Framför allt är det vår plikt att minnas, ära och be för de offer som mördades av nazisterna.
EnglishShe escaped from the Vilna Ghetto and then worked with the partisans fighting against the Nazis.
Hon flydde från gettot i Vilnius och arbetade sedan med partisanerna som bekämpade nazisterna.
EnglishPolitics and the army are being infiltrated by neo-Nazis and racists.
Politiken och armén infiltreras av nynazister och rasister.
EnglishIt liberated us all from the inhumanity and tyranny of the Nazis.’
Den befriade oss från nazisterna omänsklighet och tyranni”.
EnglishAnd by the way, all those precautions to keep the Norden bombsight out of the hands of the Nazis?
Och förresten, alla dessa försiktighetsåtgärder för att hålla Nordens bombsikte ifrån Nazisternas händer?
EnglishThe Red Army was already at Warsaw in 1944, simply waiting until the Nazis had suppressed the uprising.
Röda armén var redan i Warszawa 1944 och väntade bara på att nazisterna skulle slå tillbaka upproret.
EnglishWe should realise how such hypocrisy and double standards are helpful for various neo-Nazis etc.
Vi måste inse att sådan skenhelighet och dubbelmoral är till nytta för olika slags nynazister och andra grupper.
EnglishBazooko Circus is what the whole hep world would be doing Saturday night... if the Nazis had won the War.
Bazooko Circus är vad hela den hippa världen skulle göra en lördag kväll... om nazisterna vunnit kriget.
EnglishThe crimes of the Nazis deserve no understanding, but communism should not be earning any bonus points either.
Nazisternas förbrytelser förtjänar ingen förståelse, men kommunismen bör inte heller få några bonuspoäng.
EnglishHe remained in Poland after the fall of the Nazis in order to oppose the next totalitarian regime, namely the Soviet one.
Han stannade i Polen efter nazismens fall för att motsätta sig nästa totalitära regim, Sovjetregimen.
EnglishMy family was murdered by the Nazis in my home country, and I object to such comments being made in my direction.
Min familj mördades av nazisterna i mitt hemland, och jag protesterar mot att sådana kommentarer fälls om mig.
EnglishThe Soviet communists were, of course, allies of the Nazis for the first 20 months of the War.
Den europeiska integrationsprocessen drivs av en liten politisk klass och är definitivt inte ” resultatet av folkets fria vilja ”.
EnglishAs a European minority which was persecuted by the Nazis, the right to citizenship of the Roma must be recognised.
Romerna är en europeisk minoritet som förföljdes av nazisterna och deras rätt till medborgarskap måste erkännas.

Synonymer (engelska) till "Nazi":

Nazi