"nazi" - Svensk översättning

EN

"nazi" på svenska

volume_up
nazi {substantiv}
SV
volume_up
nazis {substantiv}
volume_up
neo-Nazi {substantiv}
EN

nazi {substantiv}

volume_up
Even for a Nazi, he was a terrible man.
Till och med för en nazist så var han en hemsk man.
I ain't showing you a damn thing, you Nazi.
Jag visar dig inte någonting, din nazist.
   Mr President, I wish to propose that we insert the word ‘German’ before the word ‘Nazi’, so that it would read ‘German Nazi’.
Jag skulle vilja föreslå att vi fogar in ordet ”tysk” före ordet ”nazist”, så att det står ”tysk nazist”.

Användningsexempel för "nazi" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHe said, "I did not sell a great masterpiece to that Nazi.
Han sa "Jag sålde inte ett stort mästerverk till den där nazisten.
EnglishA totalitarian state is no different, whether you call it Nazi, Fascist, Communist or Franco's Spain.
En totalitär stat är inte annorlunda, vare sig man kallar den nazistisk, fascistisk, kommunistisk eller Francos Spanien.
EnglishEven for a Nazi, he was a terrible man.
Till och med för en nazist så var han en hemsk man.
EnglishBring me a canvas and some paint, and I will paint a Vermeer much better than I sold that disgusting Nazi.
Ge mig en målarduk och lite färg, så ska jag måla en mycket bättre Vermeer än den jag sålde till den där avskyvärde nazisten.
EnglishI ain't showing you a damn thing, you Nazi.
EnglishThis is just one name: the prisons were Fascist, Communist, Nazi, Clerical, Counter-reformist, of all kinds.
Detta är bara ett namn: det fanns fascistiska, kommunistiska, nazistiska, klerikala, motreformistiska fängelser, av alla möjliga slag.
English   Mr President, I wish to propose that we insert the word ‘German’ before the word ‘Nazi’, so that it would read ‘German Nazi’.
   – Herr talman! Jag skulle vilja föreslå att vi fogar in ordet ”tysk” före ordet ”nazist”, så att det står ”tysk nazist”.
EnglishMr President, 23 August 2009 marked the 70th anniversary of the infamous Nazi-Soviet Pact which divided Europe.
(EN) Herr talman! Den 23 augusti 2009 inföll 70-årsdagen för den illa beryktade pakt mellan nazisterna och Sovjetunionen som en gång delade Europa.
EnglishOn 23 August, the date on which the Nazi-Soviet Pact was signed in 1939, we should commemorate the victims of both communism and Nazism.
Den 23 augusti, då pakten mellan nazisterna och Sovjetunionen undertecknades 1939, bör vi minnas offren för både kommunismen och nazismen.
EnglishOn 23 August, the date on which the Nazi-Soviet Pact was signed in 1939, we should commemorate the victims of both communism and Nazism.
Den 23 augusti, då pakten mellan nazisterna och Sovjetunionen undertecknades 1939, bör vi minnas offren för både kommunismen och nazismen.
English— were always and are still — quite rightly — considered to be anti-Semitic and Nazi.
Det är värt att påminna om att nazismen i Tyskland började med slagord om kollektivt bortjagande av judar, och slagordet ”Jude raus” har alltid med rätta ansetts som antisemitiskt och nazistiskt.
EnglishFor the first time since the Second World War, a party which is openly pro-Nazi, racist and xenophobic has gained access to power in a European country.
För första gången sedan andra världskriget står ett öppet pronazistiskt, rasistiskt och främlingsfientligt parti på tröskeln till makten i ett europeiskt land.
EnglishThe European Union has been built upon the values of freedom and plurality, and in several of our countries holocaust denial or advocating Nazi-fascism are crimes.
Europeiska unionen bygger på värderingar om frihet och mångfald, och i flera av våra länder är förnekelse av förintelsen eller förespråkande av nazism / fascism brottsliga handlingar.

Synonymer (engelska) till "Nazi":

Nazi