"nay" - Svensk översättning

EN

"nay" på svenska

volume_up
nay {substantiv}
SV
EN

nay {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "nay" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe will be the knowledge-based society of the 21st, nay the 22nd, century.
Vi kommer att vara 2000-talets, nej 2100-talets, kunskapssamhälle.
EnglishAyman Nour has hundreds, nay, thousands of supporters.
Ayman Nour har hundratals, för att inte säga tusentals anhängare.
EnglishIn the first place, it demonstrates the timidity, nay subservience, of the European Parliament in its supervisory capacity.
Först och främst avslöjar den att Europaparlamentets kontroll är försynt, ja t.o.m. eftergiven.
EnglishHere, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
Här måste vi tydligt säga ”Ja, ja; nej, nej”.
EnglishMadam President, 20 April was a dark day for the Gulf of Mexico, for the United States of America, nay, for the whole world.
Fru talman! Den 20 april var en dyster dag för Mexikanska golfen, för Förenta staterna, ja för hela världen.
EnglishThe rapporteur, however, is advised to prick up his ears now, for I was the only nay in the Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Security and Defence Policy.
Föredraganden spetsar väl öronen nu för i utskottet var jag den enda som röstade emot.
EnglishThis being so, we think it is very important, nay vital that we examine the issue of gender equality in the candidate countries.
I samband med detta anser vi det vara mycket viktigt och grundläggande att undersöka frågan om jämställdhet mellan könen i kandidatländerna.
EnglishNow that the Commission has finally tabled the proposal, which Parliament has called on it to do for so long, all of a sudden, the sceptics and nay-sayers express concerns.
När nu kommissionen äntligen har lagt fram det förslag som parlamentet så länge uppmanat den att göra uttrycker plötsligt skeptikerna och nejsägarna oro.
EnglishThe Alber Report will therefore provide material for numerous, nay countless, seminar papers and dissertations, which cannot be sand of many other academic texts of this type.
Detta betänkande av Alber kan därför leverera material och underlag för seminariearbeten och examensarbeten, något som man inte kan säga om många andra akademiska skrifter i denna form.
EnglishPeople of faith, accepting the teaching of the Bible on the subject of homosexuality, are vilified, nay, persecuted for daring to express their opinions of conscience and conviction.
Troende som accepterar vad Bibeln säger om homosexualitet smutskastas, och till och med förföljs, för att de vågar uttrycka uppfattningar som är grundade i deras samveten och övertygelser.