EN

navigational {adjektiv}

volume_up
navigational
They refer to the aircraft itself, including its navigational and communications equipment and procedures for technical staff.
De avser själva flygplanet, inklusive dess navigations- och kommunikationsutrustning och rutiner för den tekniska personalen.
If the Council wants to improve navigational and maritime safety, it simply has to do one thing: finally adopt the Erika III package.
Om rådet vill förbättra navigations- och sjösäkerheten finns det helt enkelt bara en sak att göra: att till sist anta Erika III-paketet.
navigational

Användningsexempel för "navigational" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCoastal states should avoid discriminatory steps concerning navigational rules.
Kuststaterna bör undvika diskriminerande åtgärder i samband med navigationsregler.
EnglishThis posed a navigational risk to other seafaring vessels in the port.
Detta innebar navigeringsrisker för andra båtar i hamnen.
EnglishSpeed and navigational limits could be imposed, and I entirely support their right to do that.
Myndigheterna skulle kunna införa fart- och navigeringsbegränsningar, och jag stöder deras rätt att göra det helt och hållet.
EnglishI believe that we have to act with care and in harmony with respect to environmental and navigational requirements.
Jag anser att vi måste agera med försiktighet och i harmoni med respekten för miljö- och farbarhetskraven.
EnglishThey refer to the aircraft itself, including its navigational and communications equipment and procedures for technical staff.
De avser själva flygplanet, inklusive dess navigations- och kommunikationsutrustning och rutiner för den tekniska personalen.
EnglishIf the Council wants to improve navigational and maritime safety, it simply has to do one thing: finally adopt the Erika III package.
Om rådet vill förbättra navigations- och sjösäkerheten finns det helt enkelt bara en sak att göra: att till sist anta Erika III-paketet.
EnglishWe now basically use GPS for all navigational purposes, whether seaborne or airborne, and this is an American system originally developed for military purposes.
Vi använder i dag för alla typer av trafiknavigation - navigation till sjöss, navigation i flygplan - mest GPS, med andra ord ett amerikanskt system som utvecklades för militära ändamål.

Synonymer (engelska) till "navigation":

navigation
navigator