EN

to navigate [navigated|navigated] {verb}

volume_up
A double-click opens the Navigator with which you can navigate in the document.
Om du dubbelklickar på fältet öppnas Navigator med vars hjälp du kan navigera i dokumentet.
Well there are steps we can take to navigate our way through the morass.
Det finns åtgärder att vidta för att navigera genom träsket.
The buttons at the bottom of the data window are used to navigate through the displayed records.
Kommandoelementen i datavyns undre kant används för att navigera i de visade dataposterna.
to navigate

Användningsexempel för "to navigate" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSince there are so many of them, they are too complex and not easy to navigate.
Eftersom det finns så många av dem, är de alltför komplexa och svåra att ta sig igenom.
EnglishA double-click opens the Navigator with which you can navigate in the document.
Om du dubbelklickar på fältet öppnas Navigator med vars hjälp du kan navigera i dokumentet.
EnglishI was able to navigate around those inconvenient Iittle arms embargoes.
Jag hade möjligheten att slingra mig runt de små obekväma vapenembargona.
EnglishAn economic policy for the euro area is impossible unless we have good instruments to navigate by.
En ekonomisk politik inom zonen är inte möjlig utan ett bra redskap för vägledning.
EnglishBL: OK, so we're going to emotionally navigate. ~~~ If we were playing the game, that's what we'd do.
BL: Så vi får navigera känslomässigt, vilket är vad vi gör om vi spelar spelet.
EnglishI know only too well it is not easy either to navigate that kind of thing through the House.
Jag vet alltför väl att det inte är lätt att navigera en fråga som denna genom parlamentet.
EnglishThe buttons at the bottom of the data window are used to navigate through the displayed records.
Kommandoelementen i datavyns undre kant används för att navigera i de visade dataposterna.
EnglishOur ability -- Men's ability to read maps... to navigate, makes us useful.
Vår förmåga, mäns förmåga, att läsa kartor gör oss nyttiga.
EnglishWell there are steps we can take to navigate our way through the morass.
Det finns åtgärder att vidta för att navigera genom träsket.
EnglishIt is one of the most visited websites in the world and it has become quite complex to navigate.
Det är en av världens mest besökta webbplatser som har blivit ganska komplicerad att använda.
EnglishIn my view, it is now clear that we should change the way we navigate.
Enligt min åsikt måste vi nu ändra navigeringssätt.
EnglishThese breadcrumb links help customers easily navigate to relevant sections of your website.
Dessa brödsmulelänkar hjälper kunder att på ett enkelt sätt navigera till relevanta avsnitt på din webbplats.
EnglishI mean, women can navigate through the world just as well as males can -- and why wouldn't they?
Jag menar, kvinnor kan navigera genom världen lika väl som män kan - och varför skulle de inte kunna det?
EnglishYou see the form bar and can navigate the habitats.
Formulärlisten visas igen och du kan navigera mellan träffarna.
EnglishIt is possible, however, to navigate through the document with the cursor in order to read them.
Men du kan bläddra i dokumenten för att läsa dem.
EnglishNavigate by clicking the navigation arrow(s) in each image.
Om du vill ändra start- eller måldestination på vägbeskrivningen klickar du på Redigera bredvid destinationen.
EnglishThis legislation provides for a certificate with which an inland waterway vessel may navigate on any EU waterway, except the Rhine.
Två tredjedelar av transporterna på Europas inre vattenvägar sker dock på Rhen.
EnglishOnce one has learnt to navigate on the Net, it is like wandering around the world's biggest and best library.
Har man väl lärt sig att navigera på nätet, är det som att gå runt i världens största och bästa bibliotek.
EnglishWe never evolved to navigate in the world of atoms.
Vi utvecklades aldrig att navigera i atomernas värld.
EnglishWe cannot expect the public to be able to navigate such a complicated labyrinth as the European Union.
Vi kan inte förvänta oss att allmänheten ska kunna hitta rätt i en sådan komplicerad labyrint som Europeiska unionen.

Synonymer (engelska) till "navigation":

navigation
navigator