"naval" - Svensk översättning

EN

"naval" på svenska

volume_up
naval base {substantiv}
EN

naval {adjektiv}

volume_up
1. allmänt
2. sjöfart

Användningsexempel för "naval" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, we see no reason for the EU to run up its flag on a naval operation.
Men vi ser ingen anledning till att en maritim operation ska ske under EU-flagg.
EnglishMr Colom i Naval, I would like to make this quite clear: content was not the issue.
Herr Colom i Naval! Det var ingen innehållsmässig fråga, det vill jag understryka.
EnglishThe detainees at the Guantánamo naval base are not soldiers in an organised army.
Fångarna på marinbasen i Guantánamo är inte soldater i en organiserad armé.
EnglishThe case concerns the prolonging of the lease of the Sevastopol naval base up to 2050.
Det gäller förlängningen av uthyrningen av örlogsbasen Sevastopol fram till 2050.
EnglishIn the 1960s, you fought together, Mr Colom i Naval, for democracy in Spain.
Tillsammans - herr Joan Colom - slogs ni under 1960-talet för demokratin i Spanien.
EnglishThis was said by a famous Spanish sailor regarding a big naval battle that we lost.
Det sade redan en känd spansk sjöman om ett stort sjöslag som vi förlorade.
EnglishIf we deploy naval forces to protect seafarers, we have to talk about the consequences.
Om vi sätter in flottan för att skydda sjöfolket måste vi tala om konsekvenserna.
EnglishThe answer given to Mr Colom i Naval's question obliges me to put a second one.
Den andra frågan måste jag ställa med tanke på svaret på kollegan Colom i Navals fråga.
EnglishMr President, I am delighted to follow Mr Colom i Naval's excellent speech.
Det är en stor glädje att följa efter Colom i Navals förträffliga anförande.
EnglishNaval Academy.
Det hände när jag jobbade som forskarassistent vid USA:s marinakademi.
EnglishWe want more research to be carried out on the effect of naval sonars.
Vi vill att mer forskning skall genomföras om följderna av marina sonarsystem.
EnglishParliament's rapporteur, Mr Colom i Naval, is always a moderate man.
Föredraganden här i parlamentet, Colom i Naval, brukar vara en återhållsam man.
EnglishI am sure that this is a point that Mr Colom i Naval would have made.
Jag är övertygad om att detta är något som Colom i Naval skulle ha poängterat.
English(ES) I will continue the explanation of vote started by my colleague Mr Colom i Naval.
(ES) Jag fortsätter den röstförklaring min kollega Joan Colom påbörjade.
EnglishI will continue the explanation of vote started by my colleague Mr Colom i Naval.
Jag fortsätter den röstförklaring min kollega Joan Colom påbörjade.
EnglishThe Operation ATALANTA, the EU's first naval operation, will soon celebrate its anniversary.
Operation Atalanta, EU:s första marina operation, firar snart sin ettårsdag.
EnglishThis is the case for Poland and its naval dockyards; we are well aware of the issue.
Det gäller Polen och dess skeppsvarv. Vi är väl medvetna om detta.
EnglishMr President, I voted for the Colom i Naval report as well as the one on the budget.
Herr talman, ledamöter! Jag röstade för Colom i Navals betänkande och betänkandet om budgeten.
EnglishI am also very pleased with the report written by Mrs Colom I Naval.
Jag är också mycket nöjd med det betänkande som Colom i Naval har skrivit.
EnglishI would also like to thank Mr Colom i Naval for the work that he has done relating to this matter.
Jag skulle också vilja tacka herr Colom i Naval för hans arbete i denna fråga.