"nature conservation" - Svensk översättning

EN

"nature conservation" på svenska

EN

nature conservation {substantiv}

volume_up
1. ekologi
nature conservation

Användningsexempel för "nature conservation" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis would be in the best interests of CITES and of nature conservation in general.
Detta skulle vara av intresse för CITES och för naturskydd i allmänhet.
EnglishThis strategy will be especially important for nature conservation.
Denna strategi kommer att bli särskilt betydelsefull från naturskyddssynpunkt.
EnglishThe major omission from the financial perspective is, once again, nature conservation.
Det största utelämnandet i budgetplanen är återigen naturskyddet.
EnglishThe only remaining hope for nature conservation now rests with the LIFE+ fund.
Det enda hopp som återstår för naturskyddet vilar hos Life +.
EnglishEnvironmental Code and Nature Conservation Act are the most important laws in the environmental field.
Miljöbalken och naturvårdslagen är de viktigaste lagarna på miljöskyddsområdet.
EnglishThat applies to forestry policy, and also to the buying-up of land for nature conservation.
Detta gäller skogspolitik och även uppköp av mark för naturskydd.
EnglishMoreover, the Natura 2000 status ensures that the nature conservation areas remain intact for posterity.
Dessutom garanterar status som Natura 2000-område att området förblir intakt i framtiden.
EnglishThe EU has invested only 0.1 % of its budget on nature conservation.
EU anslår bara 0,1 procent av sin budget till naturskydd.
EnglishFisheries management and nature conservation in the marine environment
Fiskeriförvaltning och bevarande av naturen i havsmiljö
EnglishThe major omission from the financial perspective is, once again, nature conservation.
I ett ändringsförslag som antogs i kammaren lyckades man till och med ta bort Natura 2000 från medlen för fiske.
EnglishIndependent eco-labelling schemes, such as the Swedish Nature Conservation Society's Bra Miljöval, are to be banned.
Fristående miljömärkningar som Naturskyddsföreningens Bra Miljöval förbjuds.
EnglishConsiderable progress is still needed in a number of areas, such as human rights and nature conservation.
På vissa områden, som mänskliga rättigheter och naturskydd, krävs fortfarande avsevärda framsteg.
EnglishFisheries management and nature conservation in the marine environment
Omröstningen kommer att äga rum imorgon kl.
EnglishCoordination of this kind is a very good way of implementing a nature conservation policy within the European Union.
Just denna samordning är ett mycket bra instrument för att utforma naturpolitiken inom Europeiska unionen.
EnglishFor generations, the owners of European forests have complied with the strictest legislation on forests and nature conservation.
Ägarna av de europeiska skogarna har efterlevt den striktaste lagstiftning för skogar och naturskydd.
EnglishFor information about the research project Indigenous Rights and Nature Conservation in Fennoscandinavia, see our website: www.indigenous-nature.eu/ .
För information om  forskningsprojektet se vår hemsida: www.indigenous-nature.eu/ .
EnglishFarmers in mountains and wetlands now play an important role in nature conservation, recreation and water management.
Lantbrukare i berg och i "wetlands" spelar nu en viktig roll vid naturförvaltning, rekreation och vattenhushållning.
EnglishFarmers in mountains and wetlands now play an important role in nature conservation, recreation and water management.
Lantbrukare i berg och i " wetlands " spelar nu en viktig roll vid naturförvaltning, rekreation och vattenhushållning.
EnglishMr Stoiber's attack on nature conservation in Europe was conducted in exactly the same way, under the guise of 'simplification'.
Edmund Stoibers angrepp på naturskyddet i Europa genomfördes på exakt samma sätt, under sken av ”förenkling”.
EnglishThe European Union list of the relevant nature conservation sites should have been ready in 1998 - it is now the year 2000.
Europeiska unionens lista över sammanhängande naturskyddsområden skulle ha varit färdig år 1998 - nu är det år 2000.

Liknande översättningar för "nature conservation" på svenska

conservation substantiv
nature substantiv
nature trail substantiv
nature area substantiv
nature buff substantiv
Swedish