"nature calls" - Svensk översättning

EN

"nature calls" på svenska

EN

nature calls [exempel]

volume_up
nature calls

Användningsexempel för "nature calls" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe changing nature of conflict calls for more extensive cooperation between civilian and military capabilities.
Förändringen i typen av konflikter gör att det behövs ett mer omfattande samarbete mellan civila och militära funktioner.
EnglishThe horizontal nature of this issue calls for better cooperation and exchange of information between all the parties and decision-makers concerned.
Denna frågas horisontella karaktär fordrar ett bättre samarbete och informationsutbyte mellan alla berörda parter och beslutsfattare.
EnglishThe historic nature of this task calls on us, I think, to refrain from taking a grocer-shop approach to the cost of that enlargement.
Enligt min mening uppmanar den här uppgiftens historiska karaktär oss till att avstå från att göra trångsynta uträkningar när det gäller kostnaden för utvidgningen.
EnglishIndeed this latest stage of the financial crisis is proving increasingly systemic in nature, which calls for an equally systemic response from the European Union.
Detta senaste skede i finanskrisen har visat sig vara alltmer systemiskt till sin karaktär, vilket kräver ett lika systemiskt svar från Europeiska unionen.
EnglishIn my view, this is contrary to the logic and the practice followed hitherto, according to which environmental protection, by virtue of its cross-border nature, calls for a supranational approach.
Detta strider enligt min mening mot den logik och den praxis som följts hittills, nämligen att miljöskyddets gränsöverskridande karaktär kräver ett överstatligt förhållningssätt.

Liknande översättningar för "nature calls" på svenska

calls verb
Swedish
nature substantiv
nature trail substantiv
curtain calls substantiv
duty calls
nature area substantiv
nature buff substantiv
Swedish