"nature area" - Svensk översättning

EN

"nature area" på svenska

EN

nature area {substantiv}

volume_up
nature area (även: nature site)

Användningsexempel för "nature area" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIt is the inhabitants of the area and nature that are going to suffer as a result.
Det är invånarna i området och naturen som kommer att bli lidande till följd av vad som sker.
EnglishThe synthesis report by its nature covers a wide area of the Commission's activity.
Genom sin karaktär omfattar sammanfattningsrapporten en stor del av kommissionens verksamhet.
EnglishA key challenge for the European Union is to protect the diversity of nature in the area we all share.
Att skydda naturens mångfald i det område som vi alla delar är en avgörande utmaning för Europeiska unionen.
EnglishEducation is by nature a strategic area.
Utbildning är av naturen ett strategiskt område.
EnglishA key challenge for the European Union is to protect the diversity of nature in the area we all share.
Det får inte förekomma någon signifikant minskning av de naturresurser i områdena som gör att de kvalificerar sig för att vara med i nätverket.
EnglishNow in the nature area, we look at whether or not we are innately equipped with something, perhaps in our brains, some abnormal chromosome that causes this muse-like effect.
Det inbegriper natur och näring, och det jag kallar mardrömmar.
EnglishOnce we have received this information, we will examine whether further steps can be taken to alleviate the effects on nature in this area as a whole.
När vi väl har mottagit den informationen kommer vi att undersöka vilka ytterligare steg som kan tas för att lindra effekten på miljön i området som helhet.
EnglishIt is thanks to LIFE and the proper overall functioning of Natura 2000 that 20% of Belgium territory is now classified as a special nature protection area.
Tack vare Life och den välfungerande övergripande verksamheten inom Natura 2000 klassificeras 20 procent av det belgiska territoriet nu som särskilt naturskyddsområde.
EnglishCFSP, for reasons as much to do with history as with the nature of this area, will doubtless be the subject of coordination between Member States for some time to come.
GUSP måste sannolikt, av skäl som har lika mycket att göra med historien som med ämnets art, fortfarande under lång tid falla under samordningen mellan medlemsstaterna.

Liknande översättningar för "nature area" på svenska

nature substantiv
area substantiv
catchment area substantiv
ablation area substantiv
economic area substantiv