EN

naturally {adverb}

volume_up
Naturally, an investigation is necessary because the accusations are very serious.
Naturligtvis behövs det en utredning, för anklagelserna är mycket allvarliga.
It is naturally also vital for the candidate countries and the developing countries.
Den är naturligtvis också viktig för kandidatländerna och för utvecklingsländerna.
The Commission will, naturally, be informed of the content of our debates.
Kommissionen kommer naturligtvis att informeras om innehållet i våra debatter.
Naturally, ladies and gentlemen, the text is probably far from perfect.
Självklart, mina damer och herrar ledamöter, är texten självklart inte helt perfekt.
This obligation is naturally on the Union and the Member State governments.
Detta åligger självklart unionen och regeringarna i medlemsländerna.
Naturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Självklart skall vi utan villkor kräva att vapeninspektörerna får komma tillbaka.
naturally (även: innately, simply)
But they are naturally occurring substances and not dangerous, synthetic cocktails.
Men de är ämnen som förekommer naturligt och som inte är farliga, syntetiska cocktails.
Two-wheel vehicles are therefore generally stripped and their components naturally reused.
Tvåhjulingarna monteras ned och komponenterna blir naturligt återanvända.
Cod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
Torsken kontrollerar naturligt spridningen av alger, särskilt i Östersjön.
The European Parliament naturally welcomed this type of proposal.
Europaparlamentet mottog självfallet med tillfredsställelse ett sådant förslag.
That naturally requires there to be cooperation with the Member States.
Detta kräver självfallet ett samarbete med medlemsstaterna.
These standards of protection naturally also apply to radioactive waste.
Dessa skyddsnormer tillämpas självfallet också på radioaktivt avfall.
naturally (även: by nature)
Man is not naturally good, he needs to feel the weight of civilising disciplines.
Men människan är inte god av naturen, han har behov av att känna tyngden av civila regler.
You see, Christian Democrats naturally have a perhaps rather different relationship with animals.
Ni förstår, kristdemokrater har av naturen kanske ett något annorlunda förhållningssätt till djur.
Will the presidency recognise that there are certain forms of crime which are naturally cross-border issues?
Kommer rådet att erkänna att vissa former av brottslighet av naturen är gränsöverskridande?
naturally (även: negligently)

Användningsexempel för "naturally" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(DE) Mr President, naturally we discussed this idea at length in our Group too.
(DE) Herr talman! Vi diskuterade naturligtvis detta utförligt också i vår grupp.
EnglishNaturally we must demand that the weapons inspectors be allowed back unhindered.
Självklart skall vi utan villkor kräva att vapeninspektörerna får komma tillbaka.
EnglishNaturally we have voted against giving any discharge to the European Commission.
Vi har naturligtvis röstat emot all ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.
EnglishNaturally, I should first like to congratulate Mrs Boogerd-Quaak on her report.
Först vill jag naturligtvis gratulera fru Boogerd-Quaak till hennes betänkande.
EnglishThe cost issue was naturally a major consideration in the Committee on Industry.
Frågan om kostnaderna har naturligtvis också spelat stor roll i industriutskottet.
EnglishWe are naturally very curious about the precise details of the new Constitution.
Självklart är vi mycket nyfikna på det exakta innehållet i den nya grundlagen.
EnglishThere is an international convention, and that naturally remains applicable here.
Det finns ju en internationell konvention och den är naturligtvis tillämpbar här.
EnglishNaturally it is important to have this discussion, but not now, and not here.
Det är naturligtvis viktigt att föra den diskussionen, men inte nu och inte här.
EnglishIt is naturally fundamental to the WTO talks that they should be transparent.
Det är en naturlig utgångspunkt att WTO-förhandlingarna måste bygga på öppenhet.
EnglishI naturally voted for the accession of Romania and Bulgaria to the Schengen area.
Jag röstade givetvis för Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet.
EnglishMadam President, naturally we are very concerned about the situation in Kosovo.
Fru talman! Vi är naturligtvis var och en väldigt oroade över tillståndet i Kosovo.
EnglishNaturally, the political beliefs of all interested parties should be respected.
Naturligtvis måste alla inblandade parters politiska övertygelse respekteras.
EnglishIt is a necessary process which must, naturally, progress as fast as possible.
Det är en nödvändig process som naturligtvis måste utvecklas så snabbt som möjligt.
EnglishNaturally, we should aim to establish the best possible partnership with them.
Naturligtvis bör vi sträva efter att upprätta bästa möjliga partnerskap med landet.
EnglishNaturally, you must check the law and the legislation - what is the alternative?
Naturligtvis måste ni granska lagstiftningen, vad finns det för alternativ?
EnglishNaturally, an investigation is necessary because the accusations are very serious.
Naturligtvis behövs det en utredning, för anklagelserna är mycket allvarliga.
EnglishWe should naturally like to congratulate the rapporteur on the result obtained.
Naturligtvis vill vi gratulera föredraganden till det resultat som uppnåtts.
EnglishWhat is more, women naturally have different political and ideological perceptions.
I övrigt har kvinnorna naturligtvis olika politiska och ideologiska uppfattningar.
EnglishNaturally, we must not, however, turn away from the problem addressed by Mrs Gröner.
Men vi får naturligtvis inte undvika att se det problem som Lissy Gröner tar upp.
EnglishThis naturally requires a restructuring of our industry, including a social plan.
Detta kräver naturligtvis omstrukturering av vår industri, inklusive en social plan.

"naturally gifted" på svenska

naturally gifted
Swedish
  • naturligt begåvad
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "naturally":

naturally
natural
naturalism
English