EN

natural sciences {substantiv}

volume_up
natural sciences
If education systems are made more flexible it will be possible, for example, to heighten interest in mathematics and the natural sciences.
Genom att göra utbildningssystemet mera flexibelt är det möjligt att bland annat öka intresset för matematik och naturvetenskaper.

Användningsexempel för "natural sciences" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishMany fundamental questions in the fields of natural and life sciences remain unanswered.
Många grundläggande vetenskapliga frågor om natur och liv är fortfarande obesvarade.
EnglishThe same argument can be used regarding the relationship between the humanities and the natural sciences.
Samma argument kan användas för förhållandet mellan humaniora och naturvetenskaperna.
EnglishThis is down to the fact that our young people have been discouraged from studying engineering and natural sciences.
Unga människor har avråtts från att studera tekniska ämnen eller naturvetenskap.
EnglishCampaigns are under way in Finland to increase women's interest in the natural sciences and technical subjects.
I Finland har man startat kampanjer för att öka kvinnornas intresse för naturvetenskapliga och tekniska ämnen.
EnglishAs a feminist scholar incurably informed by posthumanist ethics I want to bring the humanities and natural sciences in conversation with each other.
Speciellt vad gäller den intima relationen mellan det humana och det naturliga.
EnglishWe Hungarians belong to a relatively small nation, but we are proud to have 50 Nobel Prize winners, mostly in the natural sciences.
Vi ungrare har ett relativt litet hemland, men vi kan stoltsera med 50 nobelpristagare, huvudsakligen inom naturvetenskap.
EnglishIf education systems are made more flexible it will be possible, for example, to heighten interest in mathematics and the natural sciences.
Genom att göra utbildningssystemet mera flexibelt är det möjligt att bland annat öka intresset för matematik och naturvetenskaper.
EnglishThe Swedish Museum of Natural History is a meeting place for everyone who wants to know about the natural sciences and to learn more about, for example, nature, climate or astronomy.
Naturhistoriska riksmuseet  bedriver forskning för att öka förståelsen kring geologisk och biologisk utveckling.
EnglishNatural sciences and engineering, with a strong emphasis on mining and energy, have always formed the core activity at Luleå University of Technology.
Natural sciences and engineering, with a strong emphasis on mining and energy, have always formed the core activity at Luleå University of Technology.
EnglishOn several occasions, the European Council and the Commission have highlighted the lesser participation of girls in subjects connected with the natural sciences and in technical subjects.
Vid flera tillfällen har Europeiska rådet och kommissionen poängterat att flickors deltagande är lägre i ämnen som hör samman med naturvetenskap och tekniska ämnen.

Liknande översättningar för "natural sciences" på svenska

natural adjektiv
natural substantiv
natural law substantiv
natural life substantiv
Swedish
life sciences substantiv
natural regeneration substantiv
natural force substantiv
Swedish