EN

natural resources {pluralis}

volume_up
natural resources (även: natural assets)
We do not have natural resources here in Europe: our natural resources are in our heads.
Vi har inga naturtillgångar här i Europa: våra naturtillgångar finns i våra huvuden.
The natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
Centralasien har avsevärda naturtillgångar, i synnerhet gas och olja.
The supply of natural resources cannot be used as a political tool.
Leverans av naturtillgångar får dock inte användas som politiskt verktyg.

Användningsexempel för "natural resources" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou mentioned, for example, the correct and appropriate use of natural resources.
Ni nämnde till exempel ett korrekt och lämpligt utnyttjande av naturresurserna.
EnglishThe third is the sustainable management and conservation of natural resources.
Det tredje avsnittet handlar om att varaktigt förvalta och skydda naturresurserna.
EnglishEnergy consumption is continuing to grow, but the natural resources are limited.
Energiförbrukningen fortsätter att öka, men naturresurserna är begränsade.
EnglishThe economy of the future will make efficient use of its natural resources.
Ekonomin i framtiden kommer att utnyttja sina naturresurser på ett effektivt sätt.
EnglishNatural Resources Technology is a programme in the truest sense is global.
Naturresursteknik är ett teknikområde som i ordets rätta bemärkelse är globalt.
EnglishUzbekistan is a country with abundant natural resources, including oil and gas.
Uzbekistan är ett land med rika naturresurser, bland annat olja och gas.
EnglishThe reuse of materials and carefulness with natural resources are vitally important.
Återanvändning av material och omsorg om naturresurserna är mycket viktigt.
EnglishAnd human resources are like natural resources; they're often buried deep.
Och mänskliga resurser är som naturliga resurser; de är ofta djupt nedgrävda.
EnglishProfessor Erling Nordlund Department of Environment and Natural Resources
Professor Erling Nordlund Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
EnglishThe climate is changing, biodiversity is suffering and natural resources are diminishing.
Klimatet förändras, den biologiska mångfalden krymper och naturresurserna minskar.
EnglishAfrica is a continent with rich natural resources, which are used by the whole world.
Afrika är en världsdel med rika naturtillgångar som hela världen använder.
EnglishAll publications of the Civil, Environmental and Natural Resources Engineering.
Här hittar du alla publikationer från Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser.
EnglishThe natural resources of Central Asia, especially gas and oil, are considerable.
Centralasien har avsevärda naturtillgångar, i synnerhet gas och olja.
EnglishWe do not have natural resources here in Europe: our natural resources are in our heads.
Vi har inga naturtillgångar här i Europa: våra naturtillgångar finns i våra huvuden.
EnglishProfessor  JanRosenkranz Department of Environment and Natural Resources
Professor Jan Rosenkranz Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
EnglishThematic Strategy on the sustainable use of natural resources (debate)
En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (debatt)
EnglishEurope's demand on natural resources has risen by almost 70% since the early 1960s.
Europas efterfrågan på naturresurser har ökat med nästan 70 procent sedan tidigt 1960-tal.
EnglishWe all agree that today's use of natural resources is not sustainable.
Vi är alla överens om att dagens nyttjande av naturresurser inte är hållbart.
EnglishThematic Strategy on the sustainable use of natural resources (vote)
En temainriktad strategi för ett hållbart nyttjande av naturresurser (omröstning)
EnglishThis is happening in Africa, the continent of the world richest in natural resources.
Detta sker i Afrika, den världsdel som är allra rikast på naturresurser.

Synonymer (engelska) till "natural resources":

natural resources
natural resource

Liknande översättningar för "natural resources" på svenska

resources substantiv
natural adjektiv
natural substantiv
natural law substantiv
natural life substantiv
Swedish