"natural phenomenon" - Svensk översättning

EN

"natural phenomenon" på svenska

EN

natural phenomenon {substantiv}

volume_up
natural phenomenon
The new economy is not a natural phenomenon, it is a political phenomenon.
Den nya ekonomin är inte ett naturfenomen, den är ett politiskt fenomen.
Does he see transport as an unmanageable natural phenomenon which makes people reliant on it?
Ser han transporter som ett ohanterligt naturfenomen som folk är helt utlämnade åt?
Although floods are a natural phenomenon, human activity can either exacerbate the risks or mitigate the effects.
Även om översvämningar är ett naturfenomen kan mänsklig verksamhet antingen förvärra riskerna eller mildra effekterna.

Användningsexempel för "natural phenomenon" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe new economy is not a natural phenomenon, it is a political phenomenon.
Den nya ekonomin är inte ett naturfenomen, den är ett politiskt fenomen.
EnglishDoes he see transport as an unmanageable natural phenomenon which makes people reliant on it?
Ser han transporter som ett ohanterligt naturfenomen som folk är helt utlämnade åt?
EnglishCross-pollination between plants is a natural phenomenon - that also happens between other seeds.
Korspollinering av växter är ett naturligt fenomen - det sker även mellan andra utsäden.
EnglishAlthough floods are a natural phenomenon, human activity can either exacerbate the risks or mitigate the effects.
Även om översvämningar är ett naturfenomen kan mänsklig verksamhet antingen förvärra riskerna eller mildra effekterna.
EnglishI think the answer must be "yes" because the market does not operate according to natural laws, it is not a natural phenomenon.
Jag anser att svaret bör vara ja, för marknaden fungerar inte enligt naturlagar, den är inget naturfenomen.
EnglishI think the answer must be " yes " because the market does not operate according to natural laws, it is not a natural phenomenon.
Jag anser att svaret bör vara ja, för marknaden fungerar inte enligt naturlagar, den är inget naturfenomen.
EnglishCertain scientists believe major climate changes are a natural cyclical phenomenon that has affected the world for millions of years.
Vissa forskare anser att stora klimatförändringar är cykliska företeelser som har påverkat jorden i miljoner år.
EnglishThe existing infrastructure, as well as the response of the national authorities was nevertheless overwhelmed by the force of the natural phenomenon.
Den befintliga infrastrukturen och de nationella myndigheternas insatser räckte dock inte till inför naturfenomenets kraft.
EnglishThe report underestimates the positive role of forests as an active factor in mitigating the natural phenomenon of drought and combating water scarcity.
I betänkandet underskattar man den positiva roll som skogar har för att mildra den naturliga företeelsen torka och bekämpa vattenbrist.
EnglishSunshine is a natural phenomenon that is notoriously difficult to legislate on, and some Member States of the European Union do not have very much of it at all.
Det måste finnas en balans mellan arbetstagarnas säkerhet och verklighetsförhållandena i ett lands ekonomiska och skattemässiga förhållanden.
EnglishSunshine is a natural phenomenon that is notoriously difficult to legislate on, and some Member States of the European Union do not have very much of it at all.
Solsken är ett naturfenomen som alla vet är väldigt svårt att lagstifta om, och en del av EU:s medlemsstater har inte mycket sådan lagstiftning över huvud taget.
EnglishWe cannot prevent 'high water' - it is a natural phenomenon - but we do have the ability to introduce mobile dikes and build an underground subway, and this has all been looked at.
Vi kan inte förhindra acqua alta - det är ett naturfenomen - men det går att göra mobila vallar och man kan också bygga en tunnelbana. Allt detta har studerats.
EnglishLike all economic processes, globalisation is not a natural phenomenon but a worldwide process we have to contend with, taking all the factors at all levels into consideration.
Globaliseringen, som alla ekonomiska processer, är inte ett naturfenomen utan en världsomspännande process som man måste ta itu med samtidigt som man tar hänsyn till maktbalansen på alla nivåer.
EnglishLet me mention a few elements: terrorism is not a natural phenomenon but also has economic and social roots, and that is precisely where the EU's programmes could provide value-added.
Låt mig nämna ett par saker: terrorism är inget naturfenomen utan har också ekonomiska och sociala rötter, och just där skulle Europeiska unionen kunna bidra till ett mervärde i sina program.
EnglishIt is unfortunate that a Socialist, of all people, who, by nature, believes in a society that can be moulded to one's will, should accept the liberalisation of agriculture as a natural phenomenon.
Det är olyckligt att en socialist av alla människor, som av naturen tror på ett samhälle som kan förändras enligt ens vilja, skulle godta avregleringen av jordbruket som ett naturligt fenomen.

Liknande översättningar för "natural phenomenon" på svenska

phenomenon substantiv
natural adjektiv
natural substantiv
natural law substantiv
natural life substantiv
Swedish
natural regeneration substantiv