"natural materials" - Svensk översättning

EN

"natural materials" på svenska

EN

natural materials {pluralis}

volume_up
natural materials
The potential for biogas recovered from natural materials such as annual manure has still not been fully exploited.
Potentialen hos biogas från naturmaterial som djurspillning har ännu inte utnyttjats till fullo.
We must prevent the continued influx of such toys and support the widespread use of toys made from natural materials.
Vi måste förhindra den fortsatta tillströmningen av sådana leksaker och stödja den vitt spridda användningen av leksaker som tillverkats av naturmaterial.
Tord Gustafsson from APC Composite will give a lecture on innovations in Biocomposites, ie composites made from natural materials, not oil.
Tord Gustafsson från APC Composit kommer att hålla en föreläsning om innovationer i Biokompositer, dvs kompositer som är tillverkade av naturmaterial och inte olja.

Användningsexempel för "natural materials" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishProtection of the soil is essential for the maintenance of our natural heritage and raw materials.
Markskydd är avgörande om vi ska kunna bevara vårt naturarv och våra råmaterial.
EnglishThe potential for biogas recovered from natural materials such as annual manure has still not been fully exploited.
Potentialen hos biogas från naturmaterial som djurspillning har ännu inte utnyttjats till fullo.
EnglishThe reference to materials and natural forces is not universally accepted and that is the subject of this debate.
Hänvisningen till material och naturkrafter är inte allmänt erkänd, och det är ämnet för denna debatt.
EnglishThese precious natural resources and raw materials must be recycled as is required of other natural resources.
De värdefulla naturresurserna och råvarorna måste återvinnas på samma sätt som krävs för andra naturtillgångar.
EnglishApart from sweeteners and colourings, the bulk of these are obtained from natural raw materials.
(PT) Livsmedeltillsatserna är reglerade, och de kommer oftast från naturliga råvaror, med undantag för sötningsmedel och färgämnen. Dessa ämnen - de s.k.
EnglishAnother priority topic must be the securing of natural raw materials, and taking care that natural resources are handled wisely.
En annan prioritering bör vara att säkerställa tillgången på naturliga råvaror och se till att naturresurserna hanteras klokt.
EnglishWe must prevent the continued influx of such toys and support the widespread use of toys made from natural materials.
Vi måste förhindra den fortsatta tillströmningen av sådana leksaker och stödja den vitt spridda användningen av leksaker som tillverkats av naturmaterial.
English(PL) Madam President, there is no doubt that the safety of the extraction and of the transport of natural materials should be monitored by the European Commission.
(PL) Fru talman! Det råder inget tvivel om att säkerheten i utvinning och transport av naturliga råvaror bör övervakas av kommissionen.
EnglishTord Gustafsson from APC Composite will give a lecture on innovations in Biocomposites, ie composites made from natural materials, not oil.
Tord Gustafsson från APC Composit kommer att hålla en föreläsning om innovationer i Biokompositer, dvs kompositer som är tillverkade av naturmaterial och inte olja.
EnglishIt would be preferable if products made from PVC were to be replaced by those made from wood, rubber, ceramics, leather or other natural materials.
Det skulle vara att föredra att produkter som tillverkats av PVC skulle ersättas av sådana som tillverkats av trä, gummi, keramik, läder eller andra naturmaterial.
EnglishAnother concern, expressed - rightly so, in my opinion - in Paragraph 22 of the motion for a resolution, relates to the possible patenting of natural materials, such as genes and plants.
Ett annat oroselement är svårigheten att patentera naturresurser, såsom gener och växter, vilket, enligt mig med rätta, står nämnt i punkt 22 i förslaget till resolution.

Liknande översättningar för "natural materials" på svenska

natural adjektiv
natural substantiv
natural law substantiv
educational materials substantiv
Swedish
natural life substantiv
Swedish
natural regeneration substantiv
natural force substantiv
Swedish