"natural law" - Svensk översättning

EN

"natural law" på svenska

EN

natural law {substantiv}

volume_up
1. fysik
natural law (även: law of nature)
Natural law, which ought to guide us in our thoughts and in our responsible political action, does not admit of special rights.
Särskilda rättigheter är inte tillåtna enligt den naturlag som borde vägleda oss i våra tankegångar och i vårt ansvarsfulla politiska handlande.
2. politik
natural law (även: law of nature)
volume_up
naturrätt {utr.} (Ius naturale)

Användningsexempel för "natural law" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSo it was quite natural for law to converge with fact and for Germany to preside over Europe!
Det faller sig alltså naturligt att Europa leds av Tyskland.
EnglishI wish to record my absolute abhorrence of the war against Iraq, which is in breach of international law and natural justice.
Jag vill framföra min absoluta avsky för kriget mot Irak, vilket strider mot folkrätten och naturlig rättvisa.
EnglishNatural law, which ought to guide us in our thoughts and in our responsible political action, does not admit of special rights.
Särskilda rättigheter är inte tillåtna enligt den naturlag som borde vägleda oss i våra tankegångar och i vårt ansvarsfulla politiska handlande.
EnglishShould human law come before natural law?
Återstår därmed det moraliska eller teologiska problemet, som man kan finna redan hos Thomas av Aquino, Antigone och Créon: Bör den naturliga lagen underordnas människornas lag?
EnglishThe Verts/ALE Group, which is in favour of natural law, has thus been emulated by the socialists in passing on the rumours circulating on the Internet with regard to the risk posed by this substance.
Således har Gruppen De gröna, som är anhängare av naturlagen, fraterniserat med socialisterna för att ge spridning åt de rykten om detta ämnes skadlighet som florerar på internet.

Synonymer (engelska) till "natural law":

natural law
English

Liknande översättningar för "natural law" på svenska

law substantiv
natural adjektiv
natural substantiv