"natural assets" - Svensk översättning

EN

"natural assets" på svenska

EN

natural assets {pluralis}

volume_up
natural assets (även: natural resources)
1.what programmes and measures could be activated in support of the conservation of the abovementioned natural assets;
1.Vilka program och åtgärder kan användas för att stödja bevarandet av ovanstående viktiga naturtillgångar?
There has not been sufficient funding to deal with these threats and promote the conservation of the site's natural assets.
Finansieringen för att motarbeta dessa hot och främja ett bevarande av naturtillgångar har varit otillräckliga.
Many natural assets such as lakes, rivers, forests and fields have already been destroyed by industry, urban planning and intensive agriculture.
Många naturtillgångar såsom sjöar, floder, skogar och åkrar har redan förstörts av industri, stadsplanering och intensivt jordbruk.

Användningsexempel för "natural assets" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Englishas well as forming part of the Natura 2000 network — a classification which testifies to the importance of its natural assets.
Denna klassificering är ett tecken på de naturvärden som finns där.
English1.what programmes and measures could be activated in support of the conservation of the abovementioned natural assets;
1.Vilka program och åtgärder kan användas för att stödja bevarandet av ovanstående viktiga naturtillgångar?
EnglishThere has not been sufficient funding to deal with these threats and promote the conservation of the site's natural assets.
Finansieringen för att motarbeta dessa hot och främja ett bevarande av naturtillgångar har varit otillräckliga.
EnglishMany natural assets such as lakes, rivers, forests and fields have already been destroyed by industry, urban planning and intensive agriculture.
Därför anser jag att vi måste påpeka att sju rader fattas i slutet av den franska texten i morgon.
EnglishMany natural assets such as lakes, rivers, forests and fields have already been destroyed by industry, urban planning and intensive agriculture.
Många naturtillgångar såsom sjöar, floder, skogar och åkrar har redan förstörts av industri, stadsplanering och intensivt jordbruk.
EnglishIt is really important to preserve natural assets, but in small ecosystems, the environment, human settlements and cultural heritage are fully interconnected.
Det är verkligen viktigt att bevara naturtillgångar, men i små ekosystem är miljön, bosättningar och kulturarv helt och hållet förbundna med varandra.
EnglishWe have just over 5 million people and yet, with all our natural assets, the University of Scotland has calculated that we could contribute 1 % of the world’ s renewable energy needs.
Europeiska kommissionen befinner sig i den ideala positionen för att erbjuda det ledarskap och den struktur som dessa nya tekniker behöver.
EnglishEurope not only needs competition, development and infrastructure, but, like any woman, she also needs care in order to preserve her beauty and natural assets.
Europa behöver inte bara konkurrens, utveckling och infrastruktur, utan som vilken kvinna som helst, behöver hon också vård för att behålla sin skönhet och sina naturliga tillgångar.
EnglishWe do not see expansion as detrimental to the qualities listed in the judging of this particular list (green space, natural assets, cultural assets, infrastructure, education etc etc).
Vi tror inte att en expansion hotar de värden som listas i bedömningen (grönområden, naturliga tillgångar, kulturella tillgångar, infrastruktur, utbildning osv.).
EnglishAre we on the side of repression, an alien way of life, the exploitation of the Uighur region's natural assets, or of the preservation of cultures, freedom and peoples' right of self-determination?
Stöder vi förtryck, en främmande livsstil, exploatering av uigurregionens naturresurser, eller stöder vi bevarande av kulturer, frihet och människors självbestämmanderätt?

Liknande översättningar för "natural assets" på svenska

assets substantiv
natural adjektiv
natural substantiv
liquid assets substantiv
fixed assets substantiv