"NATO" - Svensk översättning

EN

"NATO" på svenska

volume_up
NATO {egenn.} [förkortning]
SV
volume_up
NATO {substantiv} [förkortning]
SV

"NATO" på engelska

volume_up
NATO {egenn.} [förkortning]
EN
EN

NATO {egennamn} [förkortning]

volume_up
1. militärt
NATO
volume_up
NATO {egenn.} [förk.]
There are Member States in NATO and there are countries which are not in NATO.
Där finns länder som är medlemmar i Nato och länder som inte tillhör Nato.
The European Union is not NATO, and NATO is not the United Nations.
Europeiska unionen är inte Nato och Nato är inte Förenta nationerna.
France is not a member of NATO and NATO is not concerned by Afghanistan.
Frankrike är inte medlem av Nato. Nato berörs inte av Afghanistan.
SV

NATO {egennamn} [förkortning]

volume_up
1. militärt
NATO
volume_up
NATO {egenn.} [förk.]
Där finns länder som är medlemmar i Nato och länder som inte tillhör Nato.
There are Member States in NATO and there are countries which are not in NATO.
Europeiska unionen är inte Nato och Nato är inte Förenta nationerna.
The European Union is not NATO, and NATO is not the United Nations.
Frankrike är inte medlem av Nato. Nato berörs inte av Afghanistan.
France is not a member of NATO and NATO is not concerned by Afghanistan.

Användningsexempel för "NATO" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishSurely the region was not effectively destabilised until NATO waged war on it?
Destabiliserades inte denna region på ett avgörande sätt först genom Natos krig?
EnglishMr Primakov has already spoken of lessening the impact of the NATO enlargement.
Primakov talar redan om en minskning av effekterna av en NATO-utvidgning österut.
EnglishBut NATO is threatened by the savage cuts being imposed on European armed forces.
Men Nato hotas av de brutala nedskärningarna i de europeiska väpnade styrkorna.
EnglishThis would definitely be a solution for the Turkey issue from NATO's point of view.
Detta skulle definitivt innebära en lösning av Turkietfrågan ur Natos synvinkel.
EnglishNATO leaders must now question whether Albanian membership was granted too soon.
Natos ledare måste nu fråga sig om Albanien beviljades medlemskap för tidigt.
EnglishEurope already has a joint security identity in the form of NATO and the OSCE.
En gemensam europeisk säkerhetsidentitet existerar redan i form av Nato och OSSE.
EnglishOf course NATO should be and is our first port of call when security is threatened.
Nato måste naturligtvis vara och är vår främsta instans vid hot mot säkerheten.
EnglishNon-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
Alliansfrihet i fråga om Nato är det moderna alternativet för en mogen stat.
EnglishIt would not occur to anyone, least of all me, to dispute the usefulness of NATO.
Det skulle inte falla någon in, minst av alla mig, att ifrågasätta nyttan med Nato.
EnglishWe do not want the European Union to become NATO' s European military pillar.
Vi vill inte att Europeiska unionen skall bli Natos militära europeiska pelare.
EnglishI say this in the knowledge that Poland has been a member of NATO since mid-March.
Det gäller också med vetskapen om att Polen sedan mitten av mars är medlem i Nato.
EnglishWhat is more obvious than adequate input of the European Member States to NATO?
Vad är mer självklart än en adekvat insats av de europeiska medlemsstaterna i Nato?
EnglishYou have been President-in-Office of the Council and Secretary-General of NATO.
Ni har varit ordförande i rådet och ni har varit generalsekreterare för Nato.
EnglishIndeed, Mr Collins assured me that this has nothing to do with NATO membership.
Collins försäkrade mig att detta inte har något att göra med Nato-medlemskap.
EnglishWe do not say what we would do if NATO fails to achieve peace in Afghanistan.
Vi säger inte vad vi skulle göra om Nato inte lyckas skapa fred i Afghanistan.
EnglishWhat dialogue will the EU organise with its non-EU partners within and outside NATO?
Vilken dialog kommer EU föra med sina partner utanför EU inom och utanför NATO?
EnglishWe do not want the European Union to become NATO's European military pillar.
Vi vill inte att Europeiska unionen skall bli Natos militära europeiska pelare.
EnglishOf course, we see a stronger Europe as a condition for the very survival of Nato.
Vi ser, naturligtvis, ett starkare Europa som en förutsättning för Natos överlevnad.
EnglishFinally, it binds European energy security into close cooperation with NATO.
Slutligen knyts den europeiska energisäkerheten till ett nära samarbete med Nato.
English(DE) Madam President, a historic breakthrough at the NATO Summit has been mentioned.
(DE) Fru talman! Man har talat om ett historiskt genombrott vid Natos toppmöte.

Synonymer (engelska) till "NATO":

NATO