"nationwide" - Svensk översättning

EN

"nationwide" på svenska

EN

nationwide {adjektiv}

volume_up
nationwide (även: nation-wide)
The reasons for this are as follows: firstly, there are no nationwide return systems.
Skälen till detta är följande: för det första finns det inga rikstäckande pantsystem.
We have no problem with the German Government if it goes down these roads, or indeed down the Scandinavian nationwide road.
Vi har inga problem med den tyska regeringen om den väljer att gå den vägen, eller om de väljer den skandinaviska rikstäckande lösningen.
Access to independent information sources remains limited by the fact that all nation-wide radio and television channels are state-controlled.
Tillgången till oberoende informationskällor är fortfarande begränsad, eftersom alla rikstäckande radio- och TV-kanaler är statskontrollerade.

Användningsexempel för "nationwide" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAll Member States must introduce - urgently - nationwide breast screening.
Samtliga medlemsstater måste omgående införa landsomfattande bröstcancerscreening.
EnglishKorea built the first nationwide high-speed information network in the world.
Korea byggde världens första landsomfattande informationsnätverk för höga hastigheter.
EnglishThe reasons for this are as follows: firstly, there are no nationwide return systems.
Skälen till detta är följande: för det första finns det inga rikstäckande pantsystem.
EnglishBut we, like many other European countries, do not yet have nationwide cover.
Men vi, liksom många andra EU-länder, har inte nationell täckning ännu.
EnglishThese centres may then contribute to enhancing nationwide and cross-border cooperation.
Dessa centrer kan sedan bidra till att öka det landstäckande och gränsöverskridande samarbetet.
EnglishThis is an industry which is important to Scotland, employing some 5 000 people nationwide.
Denna bransch, som är mycket viktig för Skottland, har omkring 5 000 anställda över hela landet.
EnglishBulgaria is a Christian country and has no decrees on nationwide observance of Muslim feasts.
Bulgarien är ett kristet land och det finns inga lagar om att man måste uppmärksamma muslimska högtider.
EnglishAnd shame on my own country, Ireland, where we have not yet rolled out breast-check nationwide.
Och mitt eget land, Irland, borde skämmas, där vi ännu inte har fått till stånd bröstkontroll på nationell nivå.
EnglishThrough nationwide demonstrations, the Egyptian people are expressing their wish to see change.
Genom landsomfattande demonstrationer har det egyptiska folket uttryckt sin vilja att få till stånd en förändring.
EnglishOnly eight out of fifteen Member States in the E.U. have nation-wide breast cancer screening programmes.
Bara åtta av 15 medlemsstater i Europeiska unionen har landsomfattande screeningprogram avseende bröstcancer.
EnglishU. have nation-wide breast cancer screening programmes.
Bara åtta av 15 medlemsstater i Europeiska unionen har landsomfattande screeningprogram avseende bröstcancer.
EnglishThe challenge for us is, above all, to give our support to nationwide and local democracy in Russia.
Samarbetets utmaning är framför allt att stödja utvecklingen av medborgarnas samhälle och närdemokratin i Ryssland.
EnglishLess than a month later, nationwide protests have brought about the definitive departure of President Ben Ali.
Mindre än en månad senare har protester över hela landet tvingat president Zine El Abidine Ben Ali att definitivt lämna landet.
EnglishIt creates the necessary legal framework, so that businesses can invest in the expansion of broadband networks nationwide.
Det skapar den nödvändiga rättsliga ramen, så att företag kan investera i utbyggnaden av bredbandsnät överallt i landet.
EnglishOur committee finds it unsatisfactory that not even all EU states have a nationwide network of minimum income benefits.
Utskottet anser det vara otillfredsställande att inte ens samtliga EU-stater har ett nationstäckande system för minimiinkomster.
EnglishThe Ukrainian authorities introduced quarantine measures in the western regions and closed schools nationwide for three weeks.
Ukrainska myndigheter införde karantän i de västra distrikten och stängde på tre veckor utbildningsinrättningar i hela landet.
EnglishWe have urged the Prime Minister to take these findings from the commission of inquiry as the starting point for a nationwide dialogue.
Vi har uppmanat premiärministern att ta undersökningskommissionens resultat som en startpunkt för en nationell dialog.
EnglishToday, Mr Odinga's opposition party has called once again for nationwide protests regarding the outcome of last month's presidential election.
I dag har Raila Odingas oppositionsparti än en gång uppmanat till generalstrejk mot förra månadens presidentval.
EnglishWe have no problem with the German Government if it goes down these roads, or indeed down the Scandinavian nationwide road.
Vi har inga problem med den tyska regeringen om den väljer att gå den vägen, eller om de väljer den skandinaviska rikstäckande lösningen.
English. - (NL) In countries where different peoples live together it is usual for there to be no parties that operate nationwide.
skriftlig. - (NL) I länder där olika folk har levt tillsammans är det vanligt att det inte finns några partier som agerar över hela landet.

Synonymer (engelska) till "nationwide":

nationwide