"nationalists" - Svensk översättning

EN

"nationalists" på svenska

EN

nationalists {pluralis}

volume_up
nationalists
Unlike Northern Ireland, the ministerial posts are not shared between nationalists and non-nationalists.
Det finns inte som i Nordirland en fördelning mellan nationalister och icke-nationalister.
Certainly, Spanish nationalists have no limits.
Spanska nationalister känner sannerligen inte några begränsningar.
In China, there are not only hardliners and not only nationalists.
I Kina finns det inte bara hårdföra politiker, och det finns inte bara nationalister.

Användningsexempel för "nationalists" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishI can assure you that Greeks are neither nationalists nor expansionists.
Jag kan försäkra er att greker varken är nationalister eller expansionister.
EnglishIn China, there are not only hardliners and not only nationalists.
I Kina finns det inte bara hårdföra politiker, och det finns inte bara nationalister.
EnglishThe nationalists recently lost political power in both countries.
I båda länderna har nationalisterna nyligen förlorat den politiska makten.
EnglishI am not surprised that there is a certain amount of confusion among the Nationalists on this.
Jag är inte förvånad över att det finns en viss förvirring bland nationalisterna om detta.
EnglishIn the Bosnian part, the position of the nationalists has come under attack for the first time ever.
I den bosniska delen försvagas nationalisternas ställning för första gången.
EnglishIt brought young nationalists and unionists together to learn about each other's cultures.
Programmet sammanförde unga nationalister och unionister för att lära sig om varandras kulturer.
EnglishWe are Nationalists, valuing the sovereignty of the nation state.
Vi är nationalister, och vi värdesätter nationalstatens suveränitet.
EnglishAs you can see, terrorism is indiscriminate and also strikes at democratic nationalists.
Som ni ser slår terrorismen urskillningslöst, och den slår även mot de demokratiska nationalisterna.
EnglishThey have not achieved their goal of ousting Basque nationalists from the autonomous government.
De har inte uppnått målet att driva ut de baskiska nationalisterna ur den autonoma regeringen.
EnglishUnlike Northern Ireland, the ministerial posts are not shared between nationalists and non-nationalists.
Det finns inte som i Nordirland en fördelning mellan nationalister och icke-nationalister.
EnglishBy doing so, he is playing into the hands of the nationalists, who vehemently oppose Europeanisation.
Därigenom spelar han nationalisterna i händerna, vilka häftigt motsätter sig en europeisering.
EnglishI do not want to give this present to the nationalists of Turkey.
Jag vill inte ge nationalisterna i Turkiet denna sockerbit.
EnglishThe only way to eradicate nationalism is to meet all reasonable demands of those nationalists.
Det enda sättet att bli av med detta är att gå med på alla rimliga krav som dessa nationalister ställer.
EnglishOur group of greens, regionalists and nationalists wants Mr Prodi to take this document seriously.
Vår grupp med gröna, regionalister och nationalister vill att Prodi tar den här handlingen på allvar.
EnglishSuch is the democratic nature of Turkish nationalists!
Så ser den demokratiska karaktären ut hos turkiska nationalister!
EnglishMr President, as democratic nationalists and regionalists, we are unable to give discharge today.
Herr ordförande! Som demokratiska nationalister och " regionalister " kan vi i dag inte bevilja ansvarsfrihet.
EnglishCertainly, Spanish nationalists have no limits.
Spanska nationalister känner sannerligen inte några begränsningar.
EnglishDespite many differences, I can say that Basque nationalists have tried to follow the Irish model.
Trots många olikheter kan jag säga att de baskiska nationalisterna har försökt att följa den irländska modellen.
EnglishThey were sentenced to a total of 61 years and their case was used by nationalists as election propaganda.
De dömdes till sammanlagt 61 års fängelse, och deras fall utnyttjades av nationalister som valpropaganda.
EnglishFirst of all, everyone should condemn extremist nationalists and distance themselves from them in their own country.
Alla bör först och främst fördöma extrema nationalister och ta avstånd från dem i sina egna länder.

Synonymer (engelska) till "nationalist":

nationalist
nationalistic