"national Swedish" - Svensk översättning

EN

"national Swedish" på svenska

EN

national Swedish {adjektiv}

volume_up
national Swedish

Användningsexempel för "national Swedish" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCollaboration partners: the Swedish National Archives and the Royal Library of Sweden
Collaboration partners: the Swedish National Archives and the Royal Library of Sweden
EnglishThe Swedish national contact point is the only one to consult trade unions proactively.
De svenska nationella kontaktpuntkerna är de enda som aktivt konsulterar fackföreningar.
EnglishThe Swedish national administration has lived up to everyone's expectations.
Den svenska statsförvaltningen har levt upp till alla förväntningar.
EnglishBusiness operations shall also be de-registered as a tax subject at the Swedish National Tax Board.
Verksamheten ska också avregistreras som skattesubjekt hos Skatteverket.
EnglishCertificate from the Swedish National Agency for Higher Education (pdf, in English)
Intyg från Högskoleverket (pdf, på engelska)
EnglishThe project has been funded by the Swedish National Heritage Board.
Projektet har finansierats av Riksantikvarieämbetet.
EnglishThis can be done via the online services provided by the Swedish National Tax Board on verksamt.se.
Detta kan göras via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se.
EnglishSven, a Swedish national, went to France to go spelunking.
Sven från Herrljunga åkte till Frankrike för att grottforska.
EnglishIn addition, information regarding the cessation of business operations must be sent to Swedish National Tax Board.
Vidare ska anmälan om att verksamheten upphört lämnas till Skatteverket.
EnglishA recently published report by the Swedish National Board of Fisheries criticises the EU’s third-country agreements.
I en nyutkommen rapport från det svenska fiskeriverket kritiseras EU:s tredjelandsavtal.
EnglishFollowing bankruptcy, you can apply for a new corporate tax card (F-skattsedel) at the Swedish National Tax Board.
Efter en konkurs kan man ansöka om ny F-skattsedel hos Skatteverket.
EnglishA recently published report by the Swedish National Board of Fisheries criticises the EU’ s third-country agreements.
I en nyutkommen rapport från det svenska fiskeriverket kritiseras EU: s tredjelandsavtal.
EnglishMichael Strömgren, who led the review process of Swedish National Board of Housing, Building and Planning held a full day course.
Michael Strömgren som ledde revideringsarbetet på Boverket höll i utbildningen.
EnglishInformation about double taxation and tax agreements for business owners is available from the Swedish National Tax Board.
Information om dubbelbeskattning och skatteavtal för företagare kan fås från Skatteverket.
EnglishThe Swedish National Board of Student Aid, Centrala Studiestödsnämnden (CSN), handles all matters related to study allowance.
Centrala Studiestödsnämnden (CSN) ansvarar för frågor kring studiemedel.
EnglishRickard Östlund has received Folke Odqvist scholarship from the Swedish National Committee for Mechanics.
CHS-doktorand Rickard Östlund har erhållit Folke Odqvist stipendium från Svenska Nationalkommittén för Mekanik.
EnglishIt demanded that the rates should be the Stockholm average, rather than the Swedish national average.
Den begärde att lönenivån skulle ligga på Stockholms genomsnittslöner i stället för på Sveriges nationella genomsnitt.
EnglishHögskoleverket (HSV) [ENIC-NARIC Sweden] Swedish National Agency for Higher Education [ENIC-NARIC Sweden] P.O.
Högskoleverket (HSV) [ENIC-NARIC Sweden] Swedish National Agency for Higher Education [ENIC-NARIC Sweden] P.O.
EnglishCentrala Studiestödsnämnden, the Swedish National Board of Student Aid.
EnglishInformation on requirements regarding technical regulations is provided by the Swedish National Board of Trade’s Product Contact Point.
Upplysningar om krav avseende tekniska föreskrifter kan fås från Kommerskollegiums Kontaktpunkt Varor.

Liknande översättningar för "national Swedish" på svenska

national adjektiv
national anthem substantiv
national day substantiv
national emergency substantiv
national city park substantiv
national defence substantiv
national debt substantiv
Swedish
national economy substantiv
national highway substantiv
Swedish
national holiday substantiv
national mourning substantiv
Swedish
national park substantiv
national team substantiv
Swedish