"national sources" - Svensk översättning

EN

"national sources" på svenska

EN

national sources {pluralis}

volume_up
national sources
All the management bodies' resources come from European programmes, not a single euro from national sources.
Förvaltningsorganens medel härrör i sin helhet från europeiska program, och inte en enda euro kommer från nationella källor.

Användningsexempel för "national sources" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThis has resulted in the disappearance of one of the main sources of national income.
Detta har lett till att en av de största nationella inkomstkällorna har försvunnit.
EnglishUntil now, these foundations have mainly relied on national sources of funding.
Hittills har dessa stiftelser främst varit hänvisade till nationella finansieringskällor.
EnglishWe must, though, take account of the variations in national sources of energy and of sectoral balances.
Däremot måste vi ta hänsyn till variationerna i fråga om nationella energikällor och sektoriella obalanser.
EnglishAll the management bodies' resources come from European programmes, not a single euro from national sources.
Förvaltningsorganens medel härrör i sin helhet från europeiska program, och inte en enda euro kommer från nationella källor.
EnglishUnfortunately, the beneficiaries of the research programmes use a number of national and EU sources of funding.
De som får stöd från forskningsprogrammen vänder sig tyvärr ofta till flera finansieringskällor nationellt och på EU-nivå.
EnglishWe are seeking to combine funding from many sources, especially from national and regional sources and the European Investment Bank.
Vi försöker kombinera stöd från många källor, särskilt från nationella och regionala källor och från Europeiska investeringsbanken.
EnglishThe second pillar must be focused on the modernisation of agriculture, on competitiveness and on rural development cofinanced from national sources.
Den andra pelaren måste vara inriktad på modernisering av jordbruket, konkurrenskraft och landsbygdsutveckling och samfinansieras av medlemsstaterna.
EnglishIf we really want to become energy self-sufficient and independent in the long term, we need to promote energy efficiency and make the best possible use of renewable national energy sources.
Om vi verkligen vill bli långsiktigt självförsörjande och oberoende i fråga om energi måste vi främja energieffektivitet och använda våra egna förnybara energikällor på bästa sätt.

Liknande översättningar för "national sources" på svenska

national adjektiv
national anthem substantiv
national day substantiv
national emergency substantiv
national city park substantiv
national defence substantiv
national debt substantiv
Swedish
national economy substantiv
national highway substantiv
Swedish
national holiday substantiv
national mourning substantiv
Swedish
national park substantiv
national team substantiv
Swedish