"national economy" - Svensk översättning

EN

"national economy" på svenska

EN

national economy {substantiv}

volume_up
1. ekonomi
national economy
The reason for the dollar becoming stronger in comparison to the euro is simply that the national economy of the USA is stronger than that of the euro countries.
Dollarn förstärks förstås gentemot euron av den anledningen att USA: s samhällsekonomi helt enkelt är starkare än euroländernas.
The reason for the dollar becoming stronger in comparison to the euro is simply that the national economy of the USA is stronger than that of the euro countries.
Dollarn förstärks förstås gentemot euron av den anledningen att USA:s samhällsekonomi helt enkelt är starkare än euroländernas.

Användningsexempel för "national economy" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishThe profits then made are, however, no longer passed on to the national economy.
Deras vinster plöjs emellertid inte längre ned i den nationella ekonomin.
EnglishIt will consolidate this sector as an integral part of the national economy.
Den stärker linbanebranschen som en viktig del av nationalekonomin.
EnglishIt must be possible for them gradually to develop a functioning national economy.
De måste gradvis kunna utveckla en fungerande inhemsk ekonomi.
EnglishWe can see how, at the national level, the economy and foundations of society are weakening.
På nationell nivå ser vi hur ekonomin och det sociala stödet minskar.
EnglishVideo: Narrator: America is in crisis -- the economy, national security, the climate crisis.
USA är i kris, ekonomi, nationell säkerhet, klimatkris.
EnglishVolunteering is good for you, your community, your region's economic development and your national economy.
Volontärarbete är bra för er, er gemenskap, er regions ekonomiska utveckling och er nationella ekonomi.
EnglishIt is a great provider to our national economy.
Det är en stor försörjare inom vår inhemska ekonomi.
EnglishThe national economy stays afloat thanks to drugs.
Statsbudgeten hålls flytande på narkotikan.
EnglishAmt für Volkswirtschaft (AVW) Office for the National Economy Gerberweg 5 LI - FL 9490 Vaduz Tel.: +423 236 68 71 E-mail Website
Amt für Volkswirtschaft (AVW) Office for the National Economy Gerberweg 5 LI - FL 9490 Vaduz Tel.: +423 236 68 71 E-mail Website
EnglishHistorically, the extractive industry in Poland has been a mainstay of the national economy, and this continues to be the case today.
Historiskt sett har utvinningsindustrin i Polen varit en stöttepelare inom den nationella ekonomin, och så är det även i dag.
EnglishAll the trade preferences in the world are of no use if violent conflicts destroy the basis of a functioning national economy.
Det finns inga handelsförmåner i världen som hjälper om våldsamma konflikter förstört förutsättningarna för en fungerande nationalekonomi.
EnglishEvery inhabitant of Brandenburg, my home, is in debt to the tune of EUR 16 000, but our national economy is structured in such a way that we can cope with it.
Ett bredare spektrum av länder bör ges möjlighet att kvalificera sig för skuldavskrivningar, på liknande sätt som Irak.
EnglishThe reason for the dollar becoming stronger in comparison to the euro is simply that the national economy of the USA is stronger than that of the euro countries.
Dollarn förstärks förstås gentemot euron av den anledningen att USA:s samhällsekonomi helt enkelt är starkare än euroländernas.
EnglishMr President, Commissioner, I have before me the development plan for 2000-2006 sent to you by the Ministry of the National Economy last autumn.
Herr talman, herr kommissionär! Jag har här framför mig den utvecklingsplan för 2000-2006 som finansdepartementet skickade till er förra hösten.
EnglishThe reason for the dollar becoming stronger in comparison to the euro is simply that the national economy of the USA is stronger than that of the euro countries.
Dollarn förstärks förstås gentemot euron av den anledningen att USA: s samhällsekonomi helt enkelt är starkare än euroländernas.
EnglishEven from the perspective of the operation of the financial markets and the capitalist economy, the national fragmentation of the European Union is a handicap.
Även ur finansmarknadernas och den kapitalistiska ekonomins perspektiv är Europeiska unionens nationella splittring ett handikapp.
EnglishShe calculated the up-front cost and the payback over time, and it's a net-plus on so many levels for the local, national and global economy.
Hon beräknade startkostnaden och återbetalningen över tid, och det är ett nettoplus på så många nivåer för den lokala, nationella och globala ekonomin.
EnglishContinued payment of wages, sick pay, invalidity, widows' and orphans' allowances are a drain on business and on the national economy.
Fortsatt utbetalning av löner, sjukersättning, pensioner till invalider, änkor och föräldralösa barn innebär höga kostnader för företagen och samhällsekonomin.
English(FR) Even from the perspective of the operation of the financial markets and the capitalist economy, the national fragmentation of the European Union is a handicap.
Även ur finansmarknadernas och den kapitalistiska ekonomins perspektiv är Europeiska unionens nationella splittring ett handikapp.
EnglishDoes he believe the very essence of being a country - having a domestic government, an independent economy and national borders - is inherently wrong?
Anser han att själva andemeningen i att vara ett land - att ha en nationell regering, en oberoende ekonomi och nationella gränser - är fel i sig?

Liknande översättningar för "national economy" på svenska

national adjektiv
economy substantiv
command economy substantiv
national anthem substantiv
political economy substantiv