"national defence" - Svensk översättning

EN

"national defence" på svenska

EN

national defence {substantiv}

volume_up
1. militärt
national defence (även: armed forces)

Användningsexempel för "national defence" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIn taking a decision consideration must be given to the needs of national air defence.
När man fattar beslut måste man ta hänsyn till det nationella luftförsvarets behov.
EnglishHow far should we believe the military plans for national defence?
Vilken tilltro ska vi ha till militära planer för nationellt försvar?
EnglishAny defence of national identity could therefore be prohibited.
På detta sätt skulle allt försvar av nationalkänslan kunna förbjudas.
EnglishOne of these issues is precisely this question of National Missile Defence.
En av dessa frågor gäller just National Missile Defense.
EnglishThe Ministry of National Defence has a budget of EUR 6 billion, down 6.63%.
Ministeriet för nationellt försvar har en budget på 6 miljarder euro, vilket är en minskning med 6,63 procent.
EnglishAt this stage, however, the United States made its proposal for a national missile defence system.
På det här stadiet har dock Förenta staterna lagt fram sitt förslag till ett nationellt missilförsvarssystem.
EnglishThe coordination of national defence efforts, preferably within the larger framework of NATO, can do no harm.
Det ligger inget ont i att samordna nationella försvarsinsatser, helst inom den större ramen för Nato.
EnglishWe do not support either one of them; the real reply lies in the defence of national identities.
Vi ansluter oss varken till den ena eller den andra: det rätta svaret består i att försvara nationella identiteter.
EnglishDoes he really believe that terrorism in the world can be combated by counting on his country's national defence alone?
Tror han verkligen att världens terrorism kan bekämpas enbart genom hans lands nationella försvar?
EnglishThese reasons include, inter alia, national security, defence, and the investigation and prosecution of crimes.
Dessa skäl innefattar bland annat den nationella säkerheten, försvar och undersökning av och åtal för brott.
EnglishThis is not a time to fly on auto-pilot or to stick to the narrow defence of national ways of doing things.
Det är inte läge nu att flyga på autopilot eller hålla sig kvar vid det nationella sättet att hantera saker och ting.
EnglishIn the present situation, the national defence can only supply approximately 1 500 men, due to reduced defence spending.
Försvarsmakten kan i dagsläget bara leverera uppskattningsvis 1 500 man, beroende på minskade försvarsanslag.
EnglishThe clear defence of national and European preference will alone protect Europe from global ultraliberalism.
Endast det tydliga försvaret av nationella och europeiska preferenser kommer att skydda Europa från global ultraliberalism.
EnglishThis inquiry was carried out for the French authorities by the Inspectorate for active forces and national defence.
Denna undersökning genomfördes från fransk sida av det franska inspektoratet för aktiva styrkor och nationellt försvar.
EnglishThe aim of the US national missile defence system is to establish imperialist sovereignty through nuclear terrorism.
Syftet med Förenta staternas nationella missilförsvarssystem är att nå imperialistisk suveränitet genom kärnvapenterrorism.
EnglishThe report envisions further unacceptable transfer of national competence in defence and security to the EU.
I betänkandet föreslås en ytterligare oacceptabel förflyttning av den nationella behörigheten i försvars- och säkerhetsfrågor till EU.
EnglishAnother core issue for the decision-making competence of every national parliament and national government concerns defence policy.
En annan kärnfråga för varje nationellt parlaments och nationell regerings beslutskompetens rör försvarspolitiken.
EnglishConsequently, as chairman of the party, I have tabled a proposal to set up a national agenda for the defence of the forest.
Därför har jag, i egenskap av partiordförande, lagt fram ett förslag om att upprätta en nationell dagordning för skogsskydd.
EnglishWe also think it a splendid idea to call for openness and public information in relation to national defence.
Vi menar dessutom att det är strålande att man uppfordrar till öppenhet och offentlighet inom de nationella militära försvarsorganisationerna.
EnglishIn that connection, the EU has expressed great satisfaction with the setting up of Afghanistan's National Defence Council.
I detta sammanhang har Europeiska unionen uttryckt stor tillfredsställelse över upprättandet av Afghanistans Nationella Försvarsråd.

Liknande översättningar för "national defence" på svenska

defence substantiv
national adjektiv
national anthem substantiv
national day substantiv
national emergency substantiv
national city park substantiv
civil defence substantiv
man-to-man defence substantiv
national debt substantiv
Swedish