"national average" - Svensk översättning

EN

"national average" på svenska

EN

national average {substantiv}

volume_up
national average

Användningsexempel för "national average" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishCervical cancer is five times higher than the U.S. national average.
Nivån av livmoderhalscancer är fem gånger högre än det amerikanska genomsnittet.
EnglishTeacher turnover is eight times higher than the U.S. national average.
Läraromsättningen är åtta gånger högre än det amerikanska genomsnittet.
EnglishFor example, in my country, Slovakia, teachers' pay is way below the national average.
I mitt land Slovakien, exempelvis, ligger lärarlönerna långt under det nationella genomsnittet.
EnglishThe average gross national product per capita is lower.
Samtidigt har det skett en mycket positiv utveckling på många områden.
EnglishThe tuberculosis rate on Pine Ridge is approximately eight times higher than the U.S. national average.
Utspridningen av tuberkelos i Pine Ridge är ungefär åtta gånger högre än det amerikanska genomsnittet.
EnglishThe average gross national product per capita is lower.
Den genomsnittliga bruttonationalprodukten är lägre.
EnglishIt demanded that the rates should be the Stockholm average, rather than the Swedish national average.
Den begärde att lönenivån skulle ligga på Stockholms genomsnittslöner i stället för på Sveriges nationella genomsnitt.
EnglishThere is also a call for minimum wages to be set at no less than 50-60% of the average national wage.
Det ställs också krav på att minimilöner sätts till inte mindre än 50-60 procent av den genomsnittliga nationella lönen.
EnglishThe infant mortality rate is the highest on this continent and is about three times higher than the U.S. national average.
Barnadödligheten är den högsta på kontinenten och är ungefär tre gånger högre än det amerikanska genomsnittet.
EnglishThe average income per capita in my region is well below the national average, to say nothing of the EU average.
Genomsnittsinkomsten per person i min region ligger långt under genomsnittet för landet, för att inte tala om genomsnittet för EU.
EnglishIt should be more on purchasing power, and certainly the purchasing power within some regions is far lower than the national average.
Det bör handla mer om köpkraft. Inom vissa regioner ligger faktiskt köpkraften en bra bit under det nationella genomsnittet.
EnglishJob insecurity and low wages have also been spreading alarmingly: on average, workers are paid EUR 306 less than the national average earnings.
Den genomsnittliga månadslönen för arbetstagarna i denna region ligger 306 euro lägre än genomsnittslönerna i hela landet.
EnglishTheir segregation from these services results in the life expectancy of Roma being estimated at 10 years less than the national average.
Att de är avskurna från dessa tjänster leder till att den förväntade livslängden för romer beräknas ligga tio år under riksgenomsnittet.
EnglishIn the area of human resources, the cost of training measures should be based on the average national budget for the three best Member States.
Kostnader för utbildningsåtgärder bör i de nationella budgetarna orientera sig mot genomsnittsvärdet i de tre bästa medlemsstaterna.
English   Mr President, Parliament’s draft budget for 2006 implies an increase of 1.04% in the Member States’ average gross national income.
   – Herr talman! Parlamentets förslag till budget för år 2006 innebär en ökning till 1,04 procent av medlemsländernas genomsnittliga bruttonationalinkomst.
EnglishSome Spanish regions such as Galicia, to give an example, have a percentage of the gross domestic product dedicated to infrastructures which is well above the national average.
Det finns spanska regioner, som Galicien för att ta ett exempel, vars BNI-procent till infrastrukturer överstiger riksgenomsnittet.
EnglishIt is not the case in just one country, but in very many countries, where the average youth unemployment rate is twice the average national level.
Så ser det ut inte bara i ett land utan i väldigt många länder, där den genomsnittliga ungdomsarbetslösheten är dubbelt så hög som den nationella genomsnittsnivån.
EnglishWhilst the tiny state's Adriatic coast is experiencing a development boom, unemployment in the north is more than 20% and poverty is above the national average.
Medan den lilla statens Adriatiska kust upplever en utvecklingsboom, är arbetslösheten i norr över 20 procent och fattigdomen över det nationella genomsnittet.
EnglishThere are several micro-regions, for example in Hungary, where the life expectancy of the male population is more than 15 years lower than the national average.
Det finns åtskilliga mikroregioner, till exempel i Ungern, där den manliga befolkningens förväntade livslängd är mer än 15 år kortare än genomsnittet i landet.
EnglishThis helps to ensure regional investment aid is targeted towards the economic development of regions which are disadvantaged in relation to the national average.
Det bidrar till att säkerställa att regionalt investeringsstöd inriktas på den ekonomiska utvecklingen i regioner som missgynnas i förhållande till genomsnittet i landet.

Liknande översättningar för "national average" på svenska

national adjektiv
average substantiv
average adjektiv
to average verb
grade point average substantiv
Swedish
arithmetic average substantiv