"nation-wide" - Svensk översättning

EN

"nation-wide" på svenska

EN

nation-wide {adjektiv}

volume_up
nation-wide (även: nationwide)
Access to independent information sources remains limited by the fact that all nation-wide radio and television channels are state-controlled.
Tillgången till oberoende informationskällor är fortfarande begränsad, eftersom alla rikstäckande radio- och TV-kanaler är statskontrollerade.

Användningsexempel för "nation-wide" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishOnly eight out of fifteen Member States in the E.U. have nation-wide breast cancer screening programmes.
Bara åtta av 15 medlemsstater i Europeiska unionen har landsomfattande screeningprogram avseende bröstcancer.
EnglishU. have nation-wide breast cancer screening programmes.
Bara åtta av 15 medlemsstater i Europeiska unionen har landsomfattande screeningprogram avseende bröstcancer.
EnglishAccess to independent information sources remains limited by the fact that all nation-wide radio and television channels are state-controlled.
Tillgången till oberoende informationskällor är fortfarande begränsad, eftersom alla rikstäckande radio- och TV-kanaler är statskontrollerade.
EnglishIn this way we will be able to rule out market distortions in marketing, and provide the opportunity to solve the resulting problems with nation-wide measures.
På detta sätt kommer vi att kunna få bort snedvridningen i saluföring och kunna lösa problemen som följer av detta med inhemska åtgärder.
EnglishAccess to independent information sources remains limited by the fact that all nation-wide radio and television channels are state-controlled.
Europeiska unionen har utvecklat en politik för att ytterligare stärka förbindelserna mellan det utvidgade EU och dess grannländer, däribland Vitryssland.
EnglishIf it is adopted just by parliaments, without referenda and nation-wide discussions, instead of freedom there will be unrestrained arrogance of the powers that be.
Om fördraget antas enbart av parlamenten, utan folkomröstningar och nationsomfattande diskussioner, kommer vi att i stället för frihet få se på maktens nakna arrogans.

Liknande översättningar för "nation-wide" på svenska

nation substantiv
wide adjektiv
wide adverb
wide substantiv
Swedish
company wide adjektiv