EN

narrows {enbart pluralis}

volume_up
narrows
narrows
volume_up
trångt pass {enb. plur.} (som en del av ett namn)
narrows

Användningsexempel för "narrows" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishHowever, the Treaty clearly defines that and narrows down that role, namely that it only operates for European law.
Men fördraget definierar detta tydligt och begränsar det till att endast gälla EU-lagstiftning.
EnglishThe Tacoma Narrows Bridge collapsed despite the engineers.
Tacoma Narrows-bron rasade trots ingenjörerna.
EnglishYeah, and the rabbits go to the man in the Narrows.
EnglishThis robs producers and processors of their entrepreneurial freedom and also narrows the choice for consumers.
Detta berövar producenter och beredare deras frihet som entreprenörer och det begränsar också konsumenternas valmöjligheter.
English" Especially ' narrows the definition.
English"Especially' narrows the definition.
EnglishOur Committee wishes to see an efficient Solidarity Fund, and not one that narrows down artificially the scope of those eligible for assistance.
Vårt utskott vill se en effektiv solidaritetsfond och inte en fond som på konstgjord väg begränsar antalet stödberättigade.
EnglishThe neoliberal policy promoted as a result widens rather than narrows the gulf between north and south and speeds up the rate at which developing countries fall into poverty and debt.
Den nyliberala politik som gynnas genom detta bromsar inte utan fördjupar klyftan mellan nord och syd och påskyndar den process som leder till utarmning och skuldsättning i utvecklingsländerna.