EN

narrator {substantiv}

volume_up
narrator (även: accouter)
narrator

Användningsexempel för "narrator" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

English(Video) Narrator: Deep in a remote region of Cameroon, two hunters stalk their prey.
Djupt in i en svårtillgänglig del av Kongo lurar två jägare på sitt villebråd.
EnglishNarrator: On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh.
Berättarröst: 24 januari kommer Apple Computer att lansera Macintosh.
EnglishText: Wind tunnel tests Narrator: The wing has no steering controls, no flaps, no rudder.
Text: Vindtunneltester Berättarröst: Vingen har inga styrningskontroller, inga ving- eller sidoroder.
EnglishVideo: Narrator: America is in crisis -- the economy, national security, the climate crisis.
USA är i kris, ekonomi, nationell säkerhet, klimatkris.
EnglishHow do I, as the narrator, as the writer, also influence that?
Hur påverkar jag, som författare, också detta?
EnglishNarrator: When he arches his back, he gains altitude.
Berättarröst: När han svankar med ryggen, stiger han.
EnglishVideo: Narrator: It's about repowering America.
Det handlar om att hitta alternativa energikällor i USA.
EnglishNarrator: Repower America.
EnglishNarrator (Video): The levels are increasing, the amount of packaging is increasing, the "throwaway" concept of living is proliferating, and it's showing up in the ocean.
Nivåerna ökar förpackningsmaterialet ökar, slit-och-släng-livsstilen är på frammarch och det kommer till uttryck i haven.
English(Music) Text: Jetman - Yves Rossy Grand Canyon (Video) Narrator: Many of the tests are conducted while Yves is strapped onto the wing, because Yves' body is an integral part of the aircraft.
(Musik) Text: Jetmannen - Yves Rossy Grand Canyon (Video) Berättarröst: Många av testerna utförs medan Yves är fastspänd vid vingen, eftersom Yves kropp är en viktig del av farkosten.

Synonymer (engelska) till "narrator":

narrator
narrative