"Naples" - Svensk översättning

EN

"Naples" på svenska

SV
EN

Naples {egennamn}

volume_up
1. geografi
Naples
I hope, then, that the Naples Ministerial Conference is a success.
Jag hoppas således att ministerkonferensen i Neapel blir en framgång.
If we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Om vi inte klarar testet kommer lågorna i Neapel att sätta hela Europa i brand.
For many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Under flera veckor och månader var staden Neapel ett åtlöje i hela världen.

Användningsexempel för "Naples" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishIf we do not pass this test, the flames in Naples will set fire to all Europe.
Om vi inte klarar testet kommer lågorna i Neapel att sätta hela Europa i brand.
EnglishMr Fischer said: ‘ I am leaving Naples more concerned than when I arrived’.
Dominique de Villepin sade: ” Jag kommer inte att godta urvattnade kompromisser. ”
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Under flera veckor och månader var staden Neapel ett åtlöje i hela världen.
EnglishMr Fischer said: ‘I am leaving Naples more concerned than when I arrived’.
Joschka Fischer sade: ”Jag är mer oroad när jag åker från Neapel än när jag kom hit.”
EnglishWhy do you not do something in Europe to enhance the environment in this area near Naples?
Varför gör ni inget i Europa för att förbättra den miljön i närheten av Neapel?
EnglishI looked at the Border Security element of the Italian Coastguard in the Bay of Naples.
I Neapels hamn tittade jag på den italienska kustbevakningens gränssäkring.
EnglishMrs Mohácsi said that the incident in Naples involving the six-month old baby was untrue.
Viktoria Mohácsi sa att incidenten med sex-månadersbabyn i Neapel var falsk.
EnglishI would like to remind you about the interview you gave during the waste crisis in Naples.
Jag vill påminna er om den intervju som ni gav vid avfallskrisen i Neapel.
EnglishIn Rome, Naples and throughout Italy, a disgraceful television campaign has emerged.
I Rom, Neapel och i hela Italien har en skamlig tv-kampanj pågått.
EnglishI would just like to mention a couple of examples: Let us consider the refuse crisis in Naples.
Jag vill bara nämna ett par exempel. Låt oss tänka på sopkrisen i Neapel.
EnglishThe danger of a repeat performance of Nice in Brussels on 13 December has become greater since Naples.
Risken att Nice skall upprepas i Bryssel den 13 december har ökat efter Neapel.
EnglishI hope, then, that the Naples Ministerial Conference is a success.
Jag hoppas således att ministerkonferensen i Neapel blir en framgång.
EnglishThe Naples agreement is an important step along the way towards a broad European safety policy.
Neapelöverenskommelsen är ett viktigt steg på vägen mot en bred europeisk säkerhetspolitik.
EnglishThe image of Naples swamped by rubbish has spread around the world.
Bilderna på ett Neapel badande i skräp har spritts världen över.
EnglishLike Mr Fischer, the German Foreign Minister, I came away from Naples more depressed than I was when I went there.
Risken att Nice skall upprepas i Bryssel den 13 december har ökat efter Neapel.
EnglishThat might be the case, but in my opinion real regional aid for Naples should take a different form.
Det må så vara, men jag anser att ett verkligt regionalt stöd till Neapel borde ha en annan form.
EnglishXenophobic violence is not characteristic of our people, let alone the people of Campania or Naples.
Främlingsfintligt våld är inte karakteristiskt för vårt land, om man undantar Kampanien och Neapel.
EnglishThe twentieth Western Economic Summit is held in Naples, Italy.
Det tjugonde västliga ekonomiska toppmötet hålls i Neapel.
EnglishManual feed and Naples clamp for precision setting of specimens.
Manuell matning och klämma för exakt inställning av prov.
EnglishMay I remind you that an Elton John concert in Naples was subsidised by the European Regional Fund.
Låt mig påminna om att en Elton John-konsert i Neapel finansierades genom Europeiska regionalfonden.

Synonymer (engelska) till "Naples":

Naples
English
Lär dig andra ord