"nanny" - Svensk översättning

EN

"nanny" på svenska

volume_up
nanny {substantiv}
EN

nanny {substantiv}

volume_up

Användningsexempel för "nanny" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishWe need to be clear about not being seen as a 'nanny state'.
Vi måste vara tydliga med att vi inte ska betraktas som en ”förmyndarinstitution”.
English(Laughter) It's like finding out your nanny is a dominatrix.
(skratt) Det är som att komma på att din barnvakt är en dominatrix.
EnglishIt is not the job of the legislator to nanny its master, which, in this case, is the citizen.
Det är inte lagstiftarens uppgift att omyndigförklara sin arbetsgivare, som i det här fallet är medborgarna.
EnglishWe must desist from getting into the 'nanny state ' frame of mind.
Vi måste avstå från att ikläda oss förmyndarrollen.
EnglishWe must desist from getting into the 'nanny state' frame of mind.
Vi måste avstå från att ikläda oss förmyndarrollen.
EnglishSo anybody who is talking about nanny-state Europe is totally misplaced when they are looking at the barometer issue.
Så den som anser att EU är en förmyndarstat har helt fel när det gäller barometerfrågan.
EnglishIs there anyone who wants to see a utilitarian nanny State?
Vill någon ha ett utilitaristiskt kontrollsamhälle?
EnglishThis, in my view, is yet another example of the nanny super-state, where Brussels supposedly knows best.
Detta är, enligt min mening, ännu ett exempel på förmynderi från superstatens sida, där Bryssel antas veta bäst.
EnglishThat is the nanny state mentality gone too far.
Då har den statliga förmyndarmentaliteten gått för långt.
EnglishA prohibition policy is always counterproductive and my job is to represent people, not nanny them.
En förbudspolitik är alltid kontraproduktiv och min uppgift är att företräda människor inte att agera förmyndare för dem.
EnglishThis legislation smacks of the nanny state and verges on the patronising in its current form.
Denna lagstiftning luktar av förmyndarsamhälle och gränsar i sin nuvarande form till att vara beskyddande på ett överlägset sätt.
EnglishYou'll be his nanny, his keeper, his best friend.
EnglishConsumer choice is the basic principle of the market economy and, as politicians, we should not be instrumental in running a kind of nanny State.
Omdömet om vilken choklad som är den bästa och den godaste skall vi överlåta till den enskilde konsumenten.
EnglishThis is the nanny state gone mad.
EnglishIf we pass this directive and include natural radiation, this would be taking the 'nanny state' mentality too far.
Om vi antar direktivet och låter optisk strålning ingå i det skulle det innebära att vi går alltför långt med förmyndarsamhällets mentalitet.
EnglishConsumer choice is the basic principle of the market economy and, as politicians, we should not be instrumental in running a kind of nanny State.
Konsumentens val är grundprincipen för marknadsekonomin, och vi skall inte som politiker agera som förmyndare.
EnglishWe live in a market economy and neither the State not the European Union should act as a wet nurse or a nanny for cultural creation.
Vi lever i en marknadsekonomi, och varken staten eller Europeiska unionen kan vara amma eller barnjungfru åt det kulturella skapandet.
EnglishIf we pass this directive and include natural radiation, this would be taking the 'nanny state ' mentality too far.
Jag hoppas uppriktigt att alla ledamöter av Europaparlamentet antingen kommer att rösta för att ta bort optisk strålning från texten eller rösta för kompromissen i utskottet.
EnglishWe do not want to nanny our citizens, but we want to support them when they exercise the right to freedom of movement that is so precious to all of us.
Vi vill inte uppträda förmyndaraktigt mot våra medborgare, men vi vill stödja dem när de utnyttjar den rätt till fri rörlighet som är så värdefull för oss alla.

Synonymer (engelska) till "nanny":

nanny
Lär dig andra ord