"to name and shame" - Svensk översättning

EN

"to name and shame" på svenska

EN

to name and shame {verb}

volume_up
to name and shame (även: to hang out)
Are you announcing that, or are you going to name and shame the countries that are resisting it?
Tillkännager ni detta eller kommer ni att hänga ut de länder som emotsätter sig detta?
We have proposed an implementation league table that will name and shame states which take lightly the safety of their citizens.
Vi har föreslagit en tabell om genomförandet som kommer att namnge stater som inte tar sina medborgares säkerhet på allvar och hänga ut dem.
We need to name and shame and take action against those countries because they are having a terrible effect on legitimate businesses within Europe.
Vi bör hänga ut dessa länder och vidta åtgärder mot dem, för de har en fruktansvärd inverkan på lagliga företag inom Europa.

Användningsexempel för "to name and shame" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishAre you announcing that, or are you going to name and shame the countries that are resisting it?
Tillkännager ni detta eller kommer ni att hänga ut de länder som emotsätter sig detta?
EnglishLet us name and shame those Member States that are failing, and let us take action against them now.
Låt oss nu peka ut de felande medlemsstaterna, och låt oss vidta åtgärder mot dem nu.
EnglishDo that exercise that you know well how to do: name and shame.
Gör det som ni är så bra på att göra: tala om vilka som inte sköter sig.
EnglishWhat we got was partly a name and shame report, which I fear will alienate many of the stakeholders.
Delvis hängdes i stället namngivna aktörer ut. Jag fruktar att det kan stöta bort många berörda parter.
EnglishIn May last year we had a first name and shame exercise, as we call it, on bathing water quality.
I maj förra året hade vi en första " namnge och skäm ut" -genomgång, som vi kallar det, om kvaliteten på badvatten.
EnglishIn May last year we had a first name and shame exercise, as we call it, on bathing water quality.
I maj förra året hade vi en första " namnge och skäm ut " -genomgång, som vi kallar det, om kvaliteten på badvatten.
EnglishWe can then judge, name and shame the villains.
Vi kan därefter döma, namnge och skuldbelägga de skyldiga.
EnglishSome members are saying that we should name and shame.
Det har sagts att man skall räkna upp syndarna.
EnglishWhere the Commission has collated the information and placed it on the scoreboard, the information will name and shame.
Där rådet har anhållit om information och fört upp den på resultattavlan, kommer informationen att namnge och klandra.
EnglishThey name and shame.
EnglishIt is time that ferry safety data be made publicly available so that we can name and shame sub-standard ships and operators.
Det är hög tid att data om färjesäkerhet görs allmänt tillgängliga så att vi kan namnge och fördöma bristfälliga fartyg och operatörer.
EnglishWe have proposed an implementation league table that will name and shame states which take lightly the safety of their citizens.
Vi har föreslagit en tabell om genomförandet som kommer att namnge stater som inte tar sina medborgares säkerhet på allvar och hänga ut dem.
EnglishThe Council must ensure that all our Member States are observing the sanctions we have agreed and, if not, name and shame those falling down.
Rådet måste se till att samtliga medlemsstater följer de sanktioner som vi har enats om och pekar ut de länder som inte gör det.
EnglishWe need to name and shame and take action against those countries because they are having a terrible effect on legitimate businesses within Europe.
Vi bör hänga ut dessa länder och vidta åtgärder mot dem, för de har en fruktansvärd inverkan på lagliga företag inom Europa.
EnglishI would like, therefore, to continue my mission to name and shame Member States that have not implemented some of the Lisbon directives.
Jag vill därför fortsätta mitt uppdrag att peka ut medlemsstater som inte har genomfört en del av Lissabondirektiven och få dem att skämmas.
EnglishAt the very least, we should name and shame those States that are failing to invest in health services that can save lives if they are properly applied.
Vi bör åtminstone hänga ut de stater som misslyckas med att investera i sjukvård som kan rädda liv om den används på rätt sätt.
EnglishIf we do not finally and regularly name and shame the Member States where the majority of fraud is taking place, we will lose our credibility.
Om vi inte slutligen och regelbundet hänger ut de medlemsstater där de flesta bedrägerierna äger rum kommer vi att förlora vår trovärdighet.
EnglishI also believe that the Commission should draw up a list, once it has the information, and name and shame those who have failed to comply.
Jag anser också att kommissionen så fort man har informationen bör upprätta en lista där man pekar ut dem som inte har rättat sig efter reglerna.
EnglishThere is no need to name and shame this particular country, as our resolution is on the new regulation and the need to have a new regulation.
Det finns inget behov av att hänga ut just detta land, eftersom vår resolution handlar om den nya förordningen och behovet av en ny förordning.
EnglishI have often made the point that it is regrettable that the auditors do not adequately name and shame in the areas where improvement is urgently needed.
Jag har ofta påpekat att det är beklagligt att revisorerna inte i tillräcklig utsträckning pekar ut de områden där det behövs omedelbar förbättring.

Liknande översättningar för "to name and shame" på svenska

shame substantiv
Swedish
and konjunktion
Swedish
name substantiv
name adjektiv