"naked" - Svensk översättning

EN

"naked" på svenska

volume_up
naked [exempel]
volume_up
naked eye {substantiv} [talesätt]
EN

naked {adjektiv}

volume_up
naked (även: nude)
But we must make sure that photographs of naked children are caught in that net.
Men vi måste se till att fotografier av nakna barn fångas i detta nät.
You can't say all aquatic animals are naked, because look at the sea otter.
Man kan inte säga att alla djur i vattenmiljöer är nakna - för titta på havsuttern.
I didn't want you walking around naked in front of a bunch of guys you didn't know.
Ni ska inte behöva visa er nakna framför främmande karlar.
naked (även: bare, nude, stark, in the raw)
From a literary point of view it is not totally correct to say that the emperor was naked.
Från litterär synpunkt är det inte helt korrekt att säga att kejsaren var naken.
Yeah, we also encountered a naked girl upstairs, handcuffed to a light fixture.
Ja, vi hittade även en naken tjej som satt fast med handbojor.
Everyone can see that the emperor is naked, but we will not, dare not, actually say so.
Alla ser att kejsaren är naken, men vi vågar eller vill inte riktigt säga det.
In Italian, the word sirene [ mermaids ] is used to describe beautiful women with fishes ' tails, naked from the waist up, who live in the sea.
vackra kvinnor med fiskstjärt och bar överkropp, som bor i havet.
In Italian, the word sirene [mermaids] is used to describe beautiful women with fishes' tails, naked from the waist up, who live in the sea.
vackra kvinnor med fiskstjärt och bar överkropp, som bor i havet.
Do you intend, and I should like you to raise this at the G20, to introduce initiatives to adopt clear rules governing open, naked sales and credit default swaps?
Tänker ni - och jag ber er att ta upp den här frågan vid G20-mötet - lägga fram initiativ för att anta tydliga regler för öppen, naken försäljning och kreditswappar?
naked (även: bare, leafless)

Användningsexempel för "naked" på svenska

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

EnglishYou can't say all aquatic animals are naked, because look at the sea otter.
Man kan inte säga att alla djur i vattenmiljöer är nakna - för titta på havsuttern.
EnglishEveryone can see that the emperor is naked, but we will not, dare not, actually say so.
Alla ser att kejsaren är naken, men vi vågar eller vill inte riktigt säga det.
EnglishBut we must make sure that photographs of naked children are caught in that net.
Men vi måste se till att fotografier av nakna barn fångas i detta nät.
EnglishAnd you're tempted to think, well perhaps, could that be why we are naked?
Och man är frestad att tro, nåväl kanske, kan detta vara varför vi är nakna?
EnglishFrom a literary point of view it is not totally correct to say that the emperor was naked.
Från litterär synpunkt är det inte helt korrekt att säga att kejsaren var naken.
English' I'd like to help you out, but I'd rather continue to see her naked. '
" Jag skulle gärna hålla med, men jag fortsätter hellre att se henne naken "
EnglishThe syllabus doesn't mention even the fact that we're naked, let alone look for a reason to it.
Kursplanerna nämner inte ens att vi är nakna, än mindre söker en orsak till det.
EnglishNaked competition in broadcasting has already proved what it will do.
Ren och skir konkurrens inom radio/TV-verksamhet har redan visat vad den leder till.
EnglishSo one would be justified in asking whether he was half-naked or half-dressed.
Man skulle följaktligen vara i sin fulla rätt att fråga om han var halvnaken eller halvklädd.
EnglishThink what it would be like if on every bus... there were huge pictures of your naked body.
Tänk hur det skulle vara om bilden av din nakna kropp satt på varenda buss.
EnglishNaked competition in broadcasting has already proved what it will do.
Ren och skir konkurrens inom radio / TV-verksamhet har redan visat vad den leder till.
EnglishYeah, we also encountered a naked girl upstairs, handcuffed to a light fixture.
Ja, vi hittade även en naken tjej som satt fast med handbojor.
EnglishWe are not here to finance such naked and cynical propaganda.
Det är inte vår uppgift att finansiera sådan oförtäckt och cynisk propaganda.
EnglishWe are talking about blatant and naked military intervention in an independent European country.
Det handlar om rått, uppenbart militärt ingripande i ett självständigt europeiskt land.
EnglishI mean, for God's sake, my John didn't see me naked until the spring of 1975.
För Guds skull, John såg mig inte naken förrän våren 1 975.
EnglishI didn't want you walking around naked in front of a bunch of guys you didn't know.
Ni ska inte behöva visa er nakna framför främmande karlar.
EnglishThe images we have seen resemble slightly blurred black and white photographs of naked bodies.
Bilderna vi har sett påminner i viss mån om suddiga svart-vita fotografier av nakna kroppar.
EnglishIt is not the product, but naked flesh that is displayed for advertising purposes.
Ibland kan man visserligen få det intrycket. Inte produkten utan den nakna huden sätts in i reklamsyfte.
EnglishAnd, please, if you would just try to encourage more women to get naked.
Och försök att övertyga fler kvinnor att klä av sig nakna.
EnglishSeems like yesterday you two were swimming naked in the kiddie pool.
Det känns som att det var igår ni simmade nakna i barnpoolen.

"naked girl" på svenska

naked girl
Swedish
  • naken flicka
  • naken tjej
Mera chevron_right

Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. bab.la är inte ansvarigt för deras innehåll.

Synonymer (engelska) till "naked":

naked